AVIZIER ELECTRONIC

In data de 01.07.2021, la ora 10:00, sala EH017 va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere în departament, a tezei de doctorat cu titlul Analyse théorique et expérimentale d'un système de micro-cogénération biomasse à moteur Stirling elaborată de dl asistent ing. drd. Stefan Dominic VORONCA, sub coordonarea dlui Prof. dr. ing. GEORGE DARIE.