DOCTORANZI 2020

Conducator: ADRIAN ALEXANDRU BADEA

BURLACU MARINELA

Tema: Utilizarea SRE utilizand stocarea prin hidrogen

Examen 1: Surse regenerabile de energie  

Examen 2: Hidrogenul vector energetic

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


MUNTEANU MIRCEA ADRIAN

Tema: Contributii la utilizarea SRE in domeniul rezidential prin tehnologii inteligente

Examen 1: Surse regenerabile de energie

Examen 2: Tehnologii inteligente utilizate in domeniul rezidential

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: CORNELIU BALAN

MAGOS ISTVAN

Tema: Interactiunea dintre corpuri sferice si interfete fluide in domenii inchise

Examen 1: Biodinamica fluidelor

Examen 2: Microfluidica

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: CONSTANTIN BULAC

TUDOSE ANDREI MARIUS

Tema: Aplicatii ale tehnicilor de inteligenta artificiala in monitorizarea si controlul sistemelor electroenergetice

Examen 1: Tehnici ale inteligentei artificiale: Machine learning si Logica fuzzy

Examen 2: Sisteme eletroenergetice. Metode de analiza a reginmnurilor normale si perturbate

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: DIANA MARIANA COCARTA

GOGONCEA ANCA CRISTINA

Tema: Integrarea componentei de sanatate publica in sistemele pentru cladiri inteligente - cercetari pentru optimizarea metodelor de preluare a bioaerosolilor din aerul ambiental

Examen 1: Poluarea aerului din interior

Examen 2: Sisteme si echipamente utilizate pentru monitorizarea calitatii aerului din interior

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


GĂMAN C. IRINA CRISTINA

Tema: Cercetari interdisciplinare pentru realizarea unui model de economie circulara -strategie cheie pentru reducerea impactului asupra mediului si promovarea decarbonizarii in sectorul energetic

Examen 1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera dun sectorul  energetic

Examen 2: Modele utilizate pentru simularea evolutiei istorice si preconizate a emisiilor din sectorul energetic

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: SORINA COSTINAŞ

MARGARIT MARINA

Tema: Contributii la imbunatatirea rezilientei statiilor electrice

Examen 1: Tehnologii de mentenanta predictiva cu aplicatii la statiile electrice

Examen 2: Smartgrid

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: DANIEL DUPLEAC

MANEA MARIA

Tema: Contributii la stabilirea zonelor de excludere pentru amplasarea si autorizarea reactoarelor noi

Examen 1: Centrale cu reactori nucleari avansati

Examen 2: Impactul radiatiilor nucleare asupra mediului

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


NISTOR CONSTANTIN CRISTIAN

Tema: Contributii la studiul comportarii termohidraulice a reactorului rapid racit cu plumb ALFRED

Examen 1: Centrale nucleare cu reactori rapizi

Examen 2: Termohidraulica reactorilor rapizi

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor 


ROMAN CAMELIA ELISABETA

Tema: Contributii la evaluarea transportului si comportarii radionuclizilor prin bariere ingineresti ale instalatiilor de depozitare deseuri radioactive

Examen 1: Tratarea si depozitarea deseurilor radioactive

Examen 2: Radioprotectie

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Aspecte privind interactiile ce au loc intre ciment, organice si radionuclizi, in conditiile depozitarii geologice


VODA ANDREEA CRISTINA

Tema: Contributii la studiul starilor si a modurilor de operare ale unei CNE

Examen 1: Centrale nucleare

Examen 2: Securitatea nucleara : sisteme,  functii si metoda de analiza

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor 


Conducator: MIRCEA EREMIA

DIACONU TEODOR IOAN

Tema: Solutii hibride AC/DC pentru retelele electrice de distributie : microretele, legaturi la tensiune continua , stocarea energiei electrice, PV, VE

Examen 1: Calculul regimului permanent in sistemele electroenergetice: Modela matematice si metode de calcul (Seidel Gauss si de tip Newton Raphson

Examen 2: Tehnologii avansate bazate pe electronica de putere in controlul functionarii sistemelor electroenergetice moderne: dispozitive FACTS si legaturi la tensiune continua

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Stadiul actual al retelelor hibride de medie tensiune t.a.-t.c


ROTARI I. IULIAN

Tema: Analiza stabilitatii la mici perturbatii in sistemele electroenergetice ale viitorului

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


MURTADHA MAHMOOD SADKHAN AL-KAABI 

Tema: Evolutionary Algoritms for Electric Power Systems Oprimization

Examen 1: Power flow  in smart power systems:mathematical models,computational algorithms for Newton Raphson methods

Examen 2:Optimization techniques in power systems:classical and artificial intelligence method

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


AL-HASHEME JALEEL ISMAIL JABER 

Tema: Solutii de reglaj al frecventei in sistemele electroenergetice ale viitorului/ Frequency control solutions in the future power systems

Examen 1:  Sisteme de reglare automata a vitezei si configuratii de turbine la centralele electrice

Examen 2: Principiile reglajului frecventei in sistemele electroenergetice

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: ȘTEFAN GHEORGHE

COTEANU ANDREI GABRIEL

Tema: Contributii in domeniul utilizarii tehnologiilor FACTS in sistemele electroenergetice

Examen 1: Calculul in regim permanent in sistemele electroenergetice

Examen 2: Tehnologii FACTS utilizate in sistemele electroenergetice

Examen 3:Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5:Managementul proiectelor


VLADA ADRIAN FLORIAN

Tema: Analiza integrarii surselor regenerabile de energie in sistemele electroenergetice

Examen 1: Surse regenerabile de energie electirca cu concentrare pe sursele eoliene si solare

Examen 2: Aspecte teoretice si de reglementare privind conectarea la sistem a surselor regenerabile de energie

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport 1: Acoperirea necesarului de energie electrica in see din diverse surse conventionale si neconventionale


Conducator: NICOLAE GOLOVANOV

SBORA LIVIU MIHAI

Tema: Cauze de incendiu cu natura electrica

Examen 1: Incarcari electrostatice- cauze de incendiu

Examen 2: Limitarea incendiilor de natura electrica

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Transfer de caldura specific dezvoltarii incendiilor/exploziilor


Conducator: CRISTIAN LAZAROIU

ION VLAD ALEXANDRU

Tema: Impactul sistemelor de alimentare a autovehiculelor electrice asupra retelelor electrice

Examen 1: Calitatea energiei electrice in prezenta statiilor de incarcare a autovehiculelor electrice

Examen 2: Aspecte privind incarcarea wireless a vehiculelor electrice

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


VARGAS GAZCON F.U. URIEL

Tema: Power quality analysis of distributed generation

Examen 1: Harmonics and interharmonics: Total Harmonic Distortion

Examen 2: Modelling and simulation of distrubuted Generation Systems

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: State of the art in modeling and simulation of power electronics based distributed generators   


Conducator: GHEORGHE LAZAROIU

RADULESCU ELENA RALUCA

Tema: Valorificarea energetica a potentialului litoralului costier al Marii Negre din Romania

Examen 1: Aplicatii ale modelarii matematice la sisteme dinamice

Examen 2: Sisteme de achizitii de date pentru energii regenerabile

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport stiintific nr 1: Stadiul actual al cercetarilor teoretice si experimentale privind eficienta energetica a valurilor


STAN ADRIAN NICOLAE

Tema: Hidrogenul vector pentru combustia eficienta a biomasei

Examen 1: Aplicatii ale modelarii matematice la sisteme dinamice de ordinul I

Examen 2: Instrumentatie de masurare si transmitere a datelor

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor 


VALEANU IULIA ELENA 

Tema: Utlizarea metodei termo-econmice pentru modelarea si optimizarea sistemului energetic cu surse regenerabile de energie

Examen 1: Aplicatii ale modelarii matematice la sisteme cu surse regenerabile

Examen 2: Modele de solutii matematice pentru asistarea procesului decizional de predictie a energiei din surse eoliene

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: COSMIN MARCULESCU

MACAVEI MIRCEA GABRIEL

Tema: Solutii pentru recuperarea fractiilor polimerice reziduale prin conversie termo-chimica

Examen 1: Surse si tipuri de materiale polimerice (MP) reziduale

Examen 2: Procese si tehnologii de piroliza pentru conversia materialelor solide

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: EDUARD MINCIUC

FRUSESCU DORIAN CORNELIU

Tema: Cresterea eficientei sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica prin implementarea solutiilor de producere combinata de energie si utilizarea surselor regenerabile de energie

Examen 1: Alimentare cu energie termica

Examen 2: Surse regenerabile de energie

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator:HORIA NECULA

TACCIU COSMIN

Tema: Digitalizarea sistemelor energetice cu aplicatie la punctele termice hibrid de distributie a energiei termice

Examen 1: Transfer de caldura si echipamente /instalatii termice

Examen 2: Sisteme de control si monitorizare utilizate in aplicatiile energetice

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


NICOLAE ADRIANA ELENA

Tema: Optimizarea proceselor de reabilitarea energetica a cladirilor existente

Examen 1: Sisteme energetice utilizate in sectorul rezidential

Examen 2: Algoritmi bazati pe elemente de inteligenta artificiala si aplicatiile in energetica

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: IOANA OPRIS

MIREA ANGELA - SILVIA

Tema: Solutii pentru monitorizarea echipamentelor electrice in ingineria energetica

Examen 1: Tehnici de masurare si monitorizare a echipamentelor in energetica

Examen 2: Sisteme de monitorizare . Aplicatii IoT

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5:  Managementul proiectelor


Conducator: RADU PORUMB

ROHAT VALENTINA ALEXANDRA

Tema: Analiza calitatii energiei electrice in sistemele electroenergetice utilizand tehnici de inteligenta artificiala

Examen 1: Calitatea energiei electrice in sistemele electrice de distributie inteligente

Examen 2: Tehnici de inteligenta artificiala asociate analizei calitatii energiei electrice

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


SAVA TUDOR CATALIN

Tema: Analiza avansata a eficientei energetice din sistemele energetice inteligente

Examen 1: Sisteme electroenergetice inteligente

Examen 2: Analiza avansata a eficientei energetice

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


SERBAN S. IOAN TIBERIU 

Tema: Analiza curbelor de sarcina ale utilizatorilor activi de energie electrice

Examen 1: Uitlizatori activi de energie electrica (situatia actuala si piata locala)

Examen 2: Analiza statistica a curbelor de sarcina a unui utilizator activ (procunsumator) clasic vb inteligent

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: ILIE PRISECARU

JIANU IULIA NICOLETA

Tema: Contributii la analizaele de securitate nucleara pentru extinderea bazelor de proiectare la reactoare nucleare de tip CANDU

Examen 1: Centrale nuclearoelectrice

Examen 2: Bazele codurilor de calcul pentru studiul accidentelor severe la RN CANDU

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Generarea si controlul hidrogenului in accidente severe


FLOREA IONUT COSMIN

Tema: Contributii la evaluarea durabilitatii barierelor ingineresti din cadrul unui depozit de deseuri radioactive

Examen 1: Centrale nuclearoelectrice

Examen 2: Materiale de structura ale depozitelor de deseuri mediu si slab radioactive

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Depozitarea deseurilor radioactive


MANEA CRISTINA ELENA

Tema: Contributii la caracterizarea deseurilor radioactive provenite din activitati nucleare

Examen 1: Centrale nuclearoelectrice

Examen 2: Caracterizarea deseurilor radioactive lichide

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Caracterizarea deseurilor radioactive


Conducator: DAN NICULAE ROBESCU

ISAC ANDREI-ROBERT

Tema: Cercetari teoretice si experimentale asupra fiabilitatii instalatiilor de comprimare gaze naturale folosite in energetica

Examen 1: Fiabilitatea echipamentelor de comprimare gaze naturale

Examen 2: Constructia si functionarea echipamentelor de comprimare gaze naturale

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


STANESCU TEODOR

Tema: Cresterea eficientei energetice a suflantelor centrifugale prin dezvoltarea unui sistem integrat de reglare continua a debitului

Examen 1: Suflante : generalitati clasificari, scheme de functionare

Examen 2: Sisteme de conducere eficienta a functionarii suflantelor

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor 


Conducator: LACRAMIOARA DIANA ROBESCU

BORCEA RAZVAN GHEORGHE

Tema: Influenta conditiilor de montaj asupra performantelor turbomotorului instalat

Examen 1: Turbomotoare si performantele lor

Examen 2: Instalarea turbomotoarelor

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport de cercetare 1: Stadiul actual al cercetarii si proiectarii turbomotoarelor


Conducator: NICOLAE VASILIU

HAMZEH H.A. SAEID

Tema: Managementul energetic al tractoarelor autonome

Examen 1: Modelarea matematica si simularea numerica a sistemelor automate electrohidraulice

Examen 2: Dinamica servomecanismelor electrohidraulic e ale sistemelor de diretie ale autovehiculelor

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor