DOCTORANZI 2019

Conducator: ADRIAN ALEXANDRU BADEA

DRAGAN IOANA ALINA

Tema: Impactul dezvoltarii SRE asupra economiei

Examen 1: Surse regenerabile de energie

Examen 2: Dezvoltarea durabila a sectorului energetic

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


NICOLESCU RĂZVAN EUGEN

Tema: Impactul schimburilor climatice asupra sectorului energetic romanesc


Conducator: CORNELIU BALAN

BOTTA OANA DACIANA

Tema: Procese de transport in prezenta interfetelor

Examen 1: Continuum Mechanics and Thermodynamics

Examen 2: Materials science of thin film and rheology

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1:Fabricarea si functionalizarea dispozitivelor microfluide din hartie

Raport cercetare 2:Studiul experimental al transportului fluidelor in hartie

Raport cercetare 3: Studii experimentale privind fabricarea si caracterizarea suprafetelor poroase


Conducator: CONSTANTIN BULAC

BRÎNZAN LAURA ADRIANA

Tema: Cresterea performantelorsistemelor electoenergetice in contextual SMART GRID

Examen 1: Monitorizarea si controlul starii statice a sistemelor electroenergetice

Examen 2:

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

OBOROC ION

Tema: Integrarea automobilului electric in sistemele electroenergetice in contextual SMART CITY

Examen 1: Etica

Examen 2: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 3: Managementul proiectelor


Conducator: ADRIAN CIOCANEA

SISMAN IONUT ANDREI

Tema: Curgeri bifazice prin rotoare de turbomasini hidraulice

Examen 1: Etica

Examen 2: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 3: Managementul proiectelor


SAUCIUC RADU IOAN

Tema: Jeturi cavitationaale realizate la presiuni inalte - aplicatii industriale

Examen 1: Etica

Examen 2: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 3: Managementul proiectelor


Conducator: SORINA COSTINAŞ

ION GEORGIANA

Tema: Contributii la studiul ciclului de viata al statiilor electrice

Examen 1: Metode de rezolvare a problemelor de optimizare a ciclului de viata cu aplicatii la statiile electrice

Examen 2: Managementul activelor cu aplicatii la statiile electrice

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: O evaluare a stadiului actual al cercetarii asupra ciclului de viata al statiilor electrice si identificarea tendintelor in contextul SMART GRIDS

Raport cercetare 2: Model matematic de estimare a ciclului de viata.Validarea si implementarea acestuia in cadrl statiilor electrice


STAN ANDREI

Tema: Imbunatatirea disponibilitatii statiilor electrice ca parte integranta a conexiunilor de tip HVdc

Examen 1: Tehnologii de transport HVDC

Examen 2: Proiectarea statiilor electrice la tensiune continua. Studii de caz

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Stadiul actual si premisele de dezvoltre a conexiunilor de tip HVdc

Raport cercetare 2: Modelarea terminalelor unei conexiuni VCS-HVdc pentru evacuarea energiei electrice dintr-o centrala eoliana off-shore


ȚIBOACĂ MARIUS EUGEN

Tema: Analiza si prelucrarea datelor utilizate pentru proiectarea statiilor electrice

Examen 1: Baze de date destinate instalatiilor electroenmergetice

Examen 2: Diagnoza sistemelor tehnice

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: GEORGE DARIE

ARMĂȘEL IOAN MIHAI

Tema: Dimensionarea sistemelor de transport si distributie a energieie electrice pentru situatii special de functionare

Examen 1: Sisteme de distributie a energiei electrice

Examen 2: Materiale electrotehnioce

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


BOGDAN DANIEL MARIUS

Tema: Valorificarea energetica a deseurilor agricole rezultate din gospodariile rurale  individuale

Examen 1: Managementul deseurilor

Examen 2: Solutii de valorificare a deseurilor vegetale

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


UNGUREANU GIORGIAN COSMIN

Tema: Solutii optime de stocare a energiei electrice in baterii

Examen 1: Tehnologii de stocare a energiei electrice

Examen 2: Arhitecturi de monitorizare si control a sistemelor hibride de putere

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport de cercetare 1: Studii privind implementarea senzorilor cu fibra optica in celule /module de baterii li-ion


MOCANU IOANA

Tema: Strategii de control si monitorizare pentru surse hibride de putere

Examen 1: Tehnologii bazate pe pile de combustibil

Examen 2: Arhitecturi de monitorizare si control a sistemelor hibride de putere

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1:Consideratii teoretice privind functionarea unui ansamblu de pile de combustibil in diferite conditii de functionare


Conducator: CRISTIAN FLORIAN DINCA

COMAN ALEXANDRA IULIANA

Tema: Integrarea proceselor pre-combustie de captare CO2 in cadrul aplicatiilor industriale sau energetice bazate pe utilizarea biomasei

Examen 1: Tehnologii de gazeificare

Examen 2: Tehnologii de captare CO2

Raport cercetare 1:Studiul integrarii tehnologiilor de captare a CO2 in cadrul tehnologiilor de gazeificare


MAYTHAM ALABID

Tema: Technical and economical assessment of the renewable energie integrated in the CCS technologies

Examen 1:Tehnologii de valorificare a energiei solare 

Examen 2: Tehnologii de captare a CO2

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: DANIEL DUPLEAC

IONIȚĂ MĂDĂLINA GEORGIANA

Tema: Contributii la studiul termohidraulic pentru reactorii de tip CANDU in vederea analizelor de securitate nucleara

Examen 1: Centrale nucleare

Examen 2: Termohidraulica

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: MIRCEA EREMIA

DRAGHICI LUIZA

Tema: Implicatiile concurentei pe piata de energie electrica asupra sistemelor energetic. Metode modern de analiza si oportunitate

Examen 1: Piata de energie electrica din Romania : metode si particularitati

Examen 2: Piata de energie din Romania: concurenta si anti-concurenta in modelele de piata de energie electrica si europene

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1:Piata de energie electrica: caracteristici , structura si mecanism de formare a preturilor

Raport cercetare 2: Aplicatii ale teoriei jocurilor la studiul interactiunilor strategice intre agentii economici ce activeaza pe piata de energie electrica

Raport cercetare 3:Puterea de piata si strategii concurentiale pe piata de energie electrica


MORARU (POPESCU) ELENA

Tema: Solutii avansate pentru integrarea surselor regenerabile de energie in SEN prin agregarea in unitati dispeceri zonale

Examen 1: Piata de energie electrica

Examen 2: Analiza stocastica privind comportamentul surselor regenerabile de energie

Raport cercetare 1:Managementul proiectelor


Conducator: SANDA CARMEN GEORGESCU

MILCA ALEXANDRU SPIRIDON

Tema: Analiza conversiei centralelor hidroelectrice clasice in centrale cu acumulare prin pompare / Analysis of clasical HydroPower Plants conversion into Pumped Storage Power Plants

Examen 1: Stocarea energiei in CHEAP (Centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare)

Examen 2: Optimizarea proiectarii turbinelor hidraulice bazata pe CFD

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


MUREA ELENA CRISTINA

Tema: Managementul pierderilor de apa in retelele de distributie

Examen 1: Calculul pierderilor de apa in retele de distributie cu DDA (Demand  Driven Analysis)

Examen 2: Calculul pierderilor de apa in retele de distributie cu PDA (Pressure Driven Analysis)

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: ȘTEFAN GHEORGHE

ALBO KAREEM MURTA SAMI RASHID

Tema: Voltage regulation and losses reduction in power system

Examen 1: Methods for load flow analysis of power systems

Examen 2: Steady state power systems analysis. Optimal power flow

Examen 3:Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5:Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Power Flow analysis in electrical Power Systems

Raport cercetare 2: Voltage Regulation in transmission networks using classic methods


Conducator: CRISTIAN LAZAROIU

PISLARU NARCISA COSTINELA

Tema: Aplicatii ale teoriei jocurilor in sisteme energetice

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: GHEORGHE LAZAROIU

SIMION IULIA

Tema: Valorificarea energetica a resurselor de biomasa vegetala

Examen 1: Valorificarea energetica a biomasei vegetale prin piroliza

Examen 2: Procese termochimice pentru combustia combustibililor

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Abordarea numerica a procesului de gazeificare

Raport cercetare 2: Model complex de analiza a gazeificarii in pat fix

Raport cercetare 3: Model termochimic pentru determinarea analizei cmplexe a compozitiei gazului de gazogeri

Raport cercetare 4: Campul termic intr-un gazogen cu aer pentru biomasa


GRIGORIU RODICA MANUELA

Tema: Valorificarea energetic a deseurilor din sectorul avicol

Examen 1: Procese de conversie termotehnica a biomasei

Examen 2: Procese termochimice pentru combustie

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1:Valorificarea energiei din gunoiul de pasare cu scopul diminuarii consumului energetic global aferent unei hale de productie avicola

Raport cercetare 2: Modele de calcul a ventilatiei pentru o hala de productie agricola

Raport cercetare 3: Cercetari experiment de ardere a dejectiilor aviare in combustie cu biomasa

Raport cercetare 4: Compozitia gazelor de ardere la combustia dejectiilor aviare cu biomasa solida


Conducator: EDUARD MINCIUC

BALAN EMANUEL CRISTIAN

Tema: Integrarea sistemelor de energie regenerabila in sisteme centralizate de alimentare cu energie termica

Examen 1: Alimentare cu energie termica

Examen 2: Surse regenerabile de energie

Examen 1: Etica

Examen 2: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 3: Managementul proiectelor 


Conducator:HORIA NECULA

LUNGU FLORIN ALEXANDRU

Tema:Managementul energetic al sistemelor de pile de combustibil pentru o aplicatie stationara

Examen 1: Tehnologii bazate pe pile de combustibil

Examen 2: Arhitecturi de monitorizare si control a sistemelor hibride de putere

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1:Stadiul actrual de dezvoltare al sistemelor energetice stationare cu pila de combustibil


Conducator: IOANA OPRIS

BICHIU ȘTEFAN

Tema: Imbunatatirea performantelor unui  consummator prin monitorizarea inteligenta fluxurilor de energie

Examen 1: Tehnologii pentru producerea distribuita a energiei electrice si termice

Examen 2: Optimizari in energetica

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5:  Managementul proiectelor


Conducator: VALERIU PANAITESCU

ASAN AIDÎN

Tema: Contributii la eficientizarea evacuarii apelor uzate ale unei nave

Examen 1: Prevenirea poluarii mediului marin in domeniul transportului naval

Examen 2: Calculul hidraulic al instalatiei de santina a unei nave

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


CHIOJDOIU ALEXANDRU FLORIN

Tema: Managementul stingerii incendiilor in spatii interioare prin eficientizarea jeturilor de apa

Examen 1: Capitole de mecanica fluidelor. Masurari hidraulice si pneumatice

Examen 2: Curgerea in instalatiile de stingere a incendiilor

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1:Stadiul actual privind optimizarea stingerii incendiilor manual folosind tevile de refulare si automat  folosind fixe de stingere, prin eficientizarea utilizarii apei

Raport cercetare 2: Modelarea si simularea incendiilor


MIHALACHE ADRIAN CONSTANTIN

Tema: Cercetari privind comportarea energetica a recipientelor sub presiune supuse la solicitarii variabile

Examen 1: Studiul solicitarilor exercitate asupra recipientelor sub presiune

Examen 2: Comportarea recipientelor sub presiune supuse la diferite solicitari

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1:Stadiul actual in domeniul asigurarii durabilitatii recipientelor sub presiune supuse la solicitari variabile

Raport cercetare 2: Analiza numerica a comportarii recipientelor supuse la solicitari variabile , folosind metoda elementelor finite


Conducator:ROXANA PATRASCU

MESTES TUDOR ALEXANDRU

Tema: Solutii de crestere a eficientei energetic a proceselor de incalzire /climatizare a cladirilor vechi/monumente istorice

Examen 1: Audit Termoenergetic

Examen 2:

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: RADU PORUMB

URCAN DAVID CĂTĂLIN

Tema: Analiza functionarii microretelelor in paradigma retelelor electrice inteligente

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: ILIE PRISECARU

MUȘOIU ROBERT

Tema: Contributii la studiul accidentelor reactoarelor nucleare din generatia IV

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


PALAȘ DRAGOȘ

Tema: Cercetari privind realizarea si functionarea generatoarelor de abur ale reactoarelor nucleare cu metale lichide

Examen 1: CANDU- Centrale nucleare

Examen 2: Termohidraulica instalatiilor din CNE

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: DAN NICULAE ROBESCU

BRATU IRINA OANA

Tema: Contributii teoretice si experimentale la studiul proceselor de difuzie a aerului in statiile de epurare a apelor uzate cu implicatii asupra eficientei energetice

Examen 1: Dispersia O2 in mediul apos

Examen 2: Eficienta energetica in oxigenarea apelor uzate

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5:  Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Instalatii si echipamente pentru oxigerarea apelor

Raport cercetare 2: Stadiul actual al cercetarii in domeniul oxigenarii apelor uzate


PETRESCU AUREL VALENTIN

Tema: Cercetari teoretice si experimentale asupra optimizarii energetic a functionarii compresorului cu surub

Examen 1: Compresoare cu surub

Examen 2: Bazele modelarii perechi rotori. Compresor cu surub

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor

Raport cercetare 1: Studiu actual in cercetarea si constructia compresoarelor in surub

Raport cercetare 2: Modelarea matematica  a functionarii compresorului cu surub

Raport cercetare 3: Simularea functionarii compresorului cu surub


Conducator: LACRAMIOARA DIANA ROBESCU

ENACHE ANY FLORENTINA

Tema: Reducerea consumurilor energetic prin aplicarea principiilor economiei circulare


STOICA CRISTINA ADRIANA

Tema: Cercetari asupra interconectivitati resurselor de apa

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


VOICU ALEXANDRU MIHAI

Tema: Cercetari privind amprenta de apa legata de generarea energiei electrice

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


HAJIALI AMIR

Tema: Studies on Energy Efficiency in urban water cycle

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


Conducator: NICOLAE VASILIU

IORDACHE (BUNESCU) CORINA

Tema: Managementul energetic al apei in agricultura ecologica

Examen 3: Etica

Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific

Examen 5: Managementul proiectelor


KISS-DRAGHICI RADU ADRIAN

Tema: Energy Management


LYTRA MAGDALINI

Tema: Energy management  managenet in smart cities


TSIRAKIS NIKOLAOS

Tema: Energy optimisation by software arhitecture of the controller of EV
Examen 3: Etica
Examen 4: Metodologia cercetarii si autorat stiintific
Examen 5: Managementul proiectelor