DOCTORANZI 2017

Conducator: ADRIAN ALEXANDRU BADEA

ANDREI CRISTIAN GABRIEL

Tema: Contributii privind dezvoltarea proceselor de absorbtie fizica invederea retinerii dioxidului de carbon si integrarea lor in tehnologii energetice si nonenergetice


BOGDAN ELENA ANDREEA

Tema: Incadrarea surselor regenerabile de energie in mix-ul energetic


Conducator: CONSTANTIN BULAC

CONSTANTIN ADRIAN MIHAI

Tema: Contributii privind prevenirea unor mari avarii (vlackout-uri) in sistemele electroenergetice


IOSIF BIANCA

Tema: Controlul tensiunii in sistemele electroenergetice folosind tehnicile de inteligenta artificiala

Examen 1: Reglajul tensiune putere reactiva in sistemele electroenergetice


MARCOLT MIHAI

Tema: Cresterea performantelor Sistemului Electroenergetic Nationale prin utilizarea de tehnici si tehnologii avansate de Inteligenta Artificiala si Electronica de Putere (FACTS, SMART, GRID)

Examen 1: Aplicatii ale electronicii de putere in sistemele electroenergetice dispozitive FACTS


Conducator: SORINA COSTINAŞ

DEACONU GH. MARIUS

Tema: Imbunatatirea performantelor statiilor electrice prin utilizarea unor noi tehnologii

Examen 1: Tehnologii digitale si sisteme SCADA in conducerea SEE

Examen 2: Surse regenerabile de energie

Raport cercetare 1: Securitatea informationala a sistemelor de comanda control si protectie din statiile electrice

Raport cercetare 2: Retele de traductoare, tehnologii de monitorizare si diagnoza in statiile electrice moderne

Raport cercetare 3: Analiza predictiva a starii tehnice a echipamenmtelor din circuitul primar al statiilor electrice


STOENESCU IONUT BOGDAN

Tema: Sistem suport de decizie pentru dispecerizarea unui ansamblu de grupuri generatoare

Examen 1: Sisteme informatice in energetica

Examen 2: Utilizarea GIS pentru gestionarea resurselor de apa

Raport cercetare 1: Analiza solutiilor tehnice si sistemelor actuale utilizate pentru dispecerizarea productiei de energie electrica. Tendinte si oportunitati

Raport cercetare 2: Identificarea si evaluarea factorilor care influenteaza productia de energie electrica a centralelor electrice

Raport cercetare 3: Modelarea proceselor de producere de energie electrica pentru sursele care participa activ la echiplirarea sistemelor energetice


Conducator: GEORGE DARIE

MANOLE MADALINA IOANA

Tema: Analiza introducerii surselor de energie regenerabila in cadrul sistemelor energetice

Examen 1: Tehnologii de producere a energiei electrice si termice

Examen 2:  Solutii de stocare a energiei

Raport cercetare 1: Sisteme hibride de conversie termica si fotovoltaica a energiei solare ( PVT)

Raport cercetare 2: Numerical modelling and sensitivity analysis of PVT collector

Raport cercetare 3: TRNSYS analyse of a hibrid  photovoltaic-thermal (PVT) system integrated in prosumer households

Raport cercetare 4: PVT building integration-system optimisation


Conducator: CRISTIAN FLORIAN DINCA

MIHAILA ELIZA GABRIELA

Tema: Integrarea tehnico-economica a tehnologiilor de depoluare a gazelor de ardere la instalatiile energetice bazate pe combustibilii fosili

Examen 1: Evaluarea performantelor tehnice si ecologice ale centralelor termoelectrice

Examen 2: Tehnologii avansate de depoluare a gezelor de ardere

Raport cercetare 1: Solutii de captare CO2 utilizand procese de absorbtie fizica si membrane. Avantaje si dezavantaje

Raport cercetare 2:Studiul proprietatilor chimico-fizice ale solventilor eutectici si hibrizi cu amine functionalizate

Raport cercetare 3:Determinarea consumurilor energetice (electrice si termice) ale solventilor eutectici


PENU OANA ADRIANA

Tema: Studiul proceselor de absorbtie fizico-chimica a bioxidului de carbon provenit din surse energetice si industriale

Examen 1: Solutii de crestere a eficientei globale a centralelor termoelectrice

Examen 2: Integrarea proceselor de captare CO2 prin absorbtie fizica

Raport cercetare 1:Studiul actual al tehnologiilor de captare CO2 si aspecte tehnico-economice ale integrarii in cadrul proceselor energetice

Raport cercetare 2:Studiu privind evidentierea avantajelor si dezavantajelor proceselor de absorbtie fizica a dioxidului de carbon

Raport cercetare 3: Efectele termice ale integrarii procesului de absorbtie fizica in cadrul instalatiilor energetice


Conducator: DANIEL DUPLEAC

CARAS MADALINA ELENA

Tema: Analiza termohidraulica a reactorului CANDU 6 in regimuri accidentale

Examen 1: Centrale nucleare

Examen 2: Termohidraulica reactorilor nucleari

Raport cercetare 1: Stadiul actual privind analiza reactoarelor nucleare de tip CANDU 6

Raport cercetare 2: Abordarile actuale pentru metodologiile BEPU in analize de accident pentru CANDU 6


GEAMANU VALENTIN

Tema: Analiza comportarii canalului de combustibil CANDU 6 in regimuri accidentale

Examen 1: Centrale nucleare

Examen 2: Termohidraulica reactorilor nucleari

Raport cercetare 1: Stadiul actual privind analiza comportarii reactorului  CANDU 6 in regimuri accidentale


Conducator: SANDA CARMEN GEORGESCU

ANDREI CATALIN GABRIEL

Tema: Optimizarea sistemelor de distributie a apei

Examen 1: Calculul hidraulic al tetelelor de distributie a apei

Examen 2: Algoritmi de optimizare pentre sisteme de distributie a apei

Raport cercetare 1: Calculul hidraulic al retelelor de distributie a apei: comparatie dintre metodele DDA si PDA

Raport cercetare 2: Probleme de optimizare in retele de distributie a apei potabile

Raport cercetare 3: Comparatie  intre diferiti algoritmi inspirati de natura, utilizati in optimizarea retelelor de distribuite a apei

Raport cercetare 4: Aplicarea algoritmilor inspirati de natura pentru optimizarea retelelor de distributie a apei


Conducator: NICOLAE GOLOVANOV

TACHE  CRISTIAN

Tema:  Sisteme energetice inteligente SMART HOME

Examen 1: Sisteme de alimentare a cladirilor

Examen 2: Conceptul de energy saving in cladiri

Raport cercetare 1:Aspecte energetice ale cladirilor inteligente


Conducator: GHEORGHE LAZAROIU

IONESCU CONSTANTIN ALIN

Tema: Integrarea sistemelor de cogenerare in cladiri existente si stocare de energie

Examen 1: Sisteme de stocare a energiei

Examen 2:Integrarea sistemelor energetice . Cuplarea vectorilor de energie

Raport cercetare 1:Integrarea sistemelor energetice. Politici si mecanisme de control si reglementare


RADULESCU DELIA MIHAELA

Tema: Cercetari privind metode si tehnici pentru optimizarea sistemelor de "cloud computing" si centre de date verzi

Examen 1: Caracterizarea unui cloud computing si metode de evaluare

Examen 2: Eficienta energetica a unui cloud computing si metode de optimizare

Raport cercetare 1: Analiza unor metrici pentru masurarea performantelor centrelor de date

Raport cercetare 2: Analiza consumului de energie termica in centre de date

Raport cercetare 3: Reducerea consumului de energie in centre de date


Conducator: COSMIN MARCULESCU

ALEXE ADRIAN MIHAI

Tema: Valorificarea energetica a biomasei prin conversia in combustibili gazosi


Conducator: VALERIU PANAITESCU

NERTAN ARGENTINA

Tema: Cercetari privind integrarea datelor satelitare si meteorologice pentru monitorizare secetei in Romania

Examen 1: Utilizarea GIS pentru monitorizarea factorilor de mediu

Examen 2: Modele matematice pentru studiul seriilor de date de teledetectie

Raport cercetare 1: Utilizarea  tehnicilor de teledetectie si GIS in monitorizarea inundatiilor

Raport cercetare 2: Utilizarea  tehnicilor de teledetectie si GIS in monitorizarea secetei


Conducator:ROXANA PATRASCU

MORAR PETRU DRAGOS

Tema: Contributii privind cresterea eficientei energetice in industria lemnului

Examen 1: Audit termoenergetic

Examen 2: Procese termochimice


PLUTEANU STEFANITA

Tema: Sistem integrat de management energetic urban

Examen 1: Alimentari cu caldura. Cogenerare

Examen 2: Eficienta energetica in cladiri


PRUNA (Anghel) GEORGIANA

Tema: Contributii la valorificarea energetica a deseurilor

Examen 1: Audit termoenergetic

Examen 2: Alimentari cu caldura. Cogenerare.

Raport cercetare 1: Valorificarea energetica a deseurilor industriale


Conducator: RADU PORUMB

ANDREI CORNEL CRISTIAN

Tema: Securitatea sistemelor SCADA

Examen 1: Sisteme SCADA pentru energie electrica

Examen 2: Evolutia sistemului SCADA in IOT


TUDOR GABRIEL

Tema: Influenta SCADA asupra calitatii energiei

Examen 1: Sisteme SCADA

Examen 2: Calitatea energiei electrice


Conducator: ILIE PRISECARU

DINU VICTOR EMANOIL

Tema: Studiul asupra tehnologiilor de separare a izotopilor de hidrogen in sistemele de detritiere a apei grele

Examen 1: Centrale nuclearo electrice

Examen 2: Procese si tehnologii de separare a izotopilor de hidrogen pentru detritrierea apei grele


OLARU VALENTIN

Tema: Contributii la studiul influentei agentului de racire asupra proprietatilor  mecanice ale materialelor structurale din zona activa a reactorilor cu plumb de generatie a IV-a

Examen 1: Centrale nuclearo electrice

Examen 2: Materiale de structura pentru ZA cu RN cu metale lichide

Raport cercetare 1: Comportarea otelurilor structurale folosite in reactorii de generatii IV


STOICA SILVIA

Tema: Contributii la caracterizarea efluentilor lichizi din instalatiile nucleare

Examen 1: Centrale nuclearo electrice

Examen 2: Caracterizarea deseurilor radioactive din CNE


TURNEA ANDREI

Tema: Contributii la simularea incercarilor coletelor de transport pentru combustibili nucleari uzati

Examen 1: Centrale nuclearo electrice

Examen 2: Desuri radioactive; deseuri rezultate din dezafectarea CNE

Raport cercetare 1: Ciclul combustibilului nuclear in Romania ; gestionarea combustibilului nuclear uzat provenit de la CNE Cernavoda


Conducator: DAN NICULAE ROBESCU

NICOLESCU FLORIN

Tema: Fiabilitatea echipamentelor din statiile de epurare

Examen 1: Fiabilitate

Examen 2: Cerinte de fiabilitate in statiile de epurare pentru apele uzate

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarii in fiabilitate

Raport cercetare 2: Concepte si legi de similitudine

Raport cercetare 3: Analiza fiabilitatii componentelor electrice

Raport cercetare 4: Modelarea si simularea fiabilitatii

Raport cercetare 5: Cercetare experimentala


PANA DRAGOS

Tema: Cresterea eficientei energetice in transportul cu metroul prin utilizarea energiei recuperative si corelarea graficelor de trafic

Examen 1: Utilizarea energie recuperative

Examen 2: Eficienta energetica si metode de crestere

Raport cercetare 1: Stadiul actual al recuperarii energiei prin procedeul franarii recuperative

Raport cercetare 2: Energia recuperata prin franare

Raport cercetare 3: Cercetarea consumului de energie electrica in cadrul METROREX S.A.

Raport cercetare 4: Modelari si simulari privind reducerea consumului de energie prin utilizarea franarii recuperative

Raport cercetare 5:Solutii pentru recuperarea energiei prin franare si corelarea graficelor de trafic


Conducator: LACRAMIOARA DIANA ROBESCU

GROSU FELICIA

Tema: Reducerea consumurilor energetice in tratarea si epurarea apei


Conducator: CARMEN ANCA SAFTA

BOROS ALEXANDRU

Tema: Configuratii noi de turbine eoliene de mica putere

Examen 1: Energie eoliana

Examen 2: Elici si turbine eoliene


COCOCI  VALENTIN NICOLAE

Tema: Pneumatica proportionala

Examen 1: Matematici avansate

Examen 2: Arhitectura sistemelor  EMBEDDED

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarilor in domeniul servomecanismelor pneumatice

Raport cercetare 2: Stadiul actual privind modelarea matematica si analiza dinamica a servomecanismelor pneumatice de actionare

Raport cercetare 3: Programe comerciale de simulare numerica a comportarii dinamice in cazull  actuatoarelor pneumatice


DUMITRESCU LILIANA

Tema: Optimizare energetica a schemelor de actionare in sistemele hidraulice

Examen 1: Analiza si sinteza sistemelor hidraulice si pneumatice cu  MATLAB si CONTROL TOOLBOX

Examen 2: Sisteme de achizitie si prelucrare a datelor experimentale cu LabVIEW

Raport cercetare 1: Tendinte actuale in problematica optimizarii energetice a schemelor de actionare in sistemele hidraulice

Raport cercetare 2: Stadiul actual al cercetarii privind modelarea, simularea si analiza numerica in problema optimizarii energetice a schemelor de actionare hidraulice

Raport cercetare 3: Cercetari experimentale asupra metodelor si mijloacelor folosite in vederea optimizarii eficientei energetice a schemelor de actionare hidraulica


Conducator: NICOLAE VASILIU

PETICA GABRIEL ALEXANDRU

Tema: Servomecanisme electrohidraulice hibride de mare randament

Examen 1:Modelarea si simularea numerica a sistemelor automate cu AMESIM

Examen 2:Monitorizarea si conducerea sistemelor automate cu LabVIEW

Raport cercetare 1:Stadiul actual al cercetarilor in domeniul servomecanismelor electrohidraulice ale robotilor industriali

Raport cercetare 2:Structura si performantele servomecanismelor electrohidraulice hibride

Raport cercetare 3:Modelarea matematica si simularea numerica a servomecanismelor electrohidraulice hibride

Raport cercetare 4:Identificarea experimentala a servomecanismelor electrohidraulice hibride