DOCTORANZI 2016

Conducator: ADRIAN ALEXANDRU BADEA

CIRSTEA ELENA OANA

Tema: Contributii la dezvoltarea procesului de captare CO2 prin oxicombustie,utilizand arderea in bucla chimica

Examen 1: Metode de captare a CO2 din fluxuri gazoase

Examen 2: Arderea in bucla chimica


COMAN MARIUS  GHIOCEL

Tema: Contributii la valorificarea / stocarea energiei fotovoltaice princaldura

Examen 1: Producerea energiei electrice din sursa fotovoltaica

Examen 2: Sisteme de automatizare a sistemelor fotovoltaice

Raport cercetare 1: Studiu pentru independenta energetica rezidentiala a alimentarii cu energie fotovoltaica

Raport cercetare 2:  Evaluarea folosirii pompelor de caldura aer-appa si posibil integrariiin sisteme integrate pentru locuinte rezidentiale


LEBIT STEFAN

Tema: Contributii privind utilizarea energiei solare in instalatiile decaptare a CO2

Examen 1: Metode de captare a CO2

Examen 2: Tehnologii de conversie a energiei solare

Raport cercetare 1:Studiul tehnologiilor de captare CO2 in functie de surse generatoare

Raport cercetare 2: Studiul tehnologiilor solare in vederea integrarii acestora in procese generatoare de CO2


MATACHE ALEXANDRU

Tema: Valorificarea biomasei prin procedeea biologice


RAISCHI NATALIA SIMONA

Tema: Contributii privind reducerea impactului emisiilor de pulberi in marileorase

Examen 1: Impactul CTE asupra sanatatii populatiei

Examen 2: Riscul pentru sanatatea umana in energetica


VÎRLAR ALISA MARIA

Tema: Influenta poluarii solurilor asupra calitatii produselor agricole

Examen 1: Tehnologii de monitorizare a calitatii aerului si aburilor

Examen 2: Riscuri pentru sanatatea umana in industria energetica


Conducator: GEORGE DARIE

BEDREAGA (PISLARU) MIHAELA

Tema: Cercetari privind modul de acoperire a cererii de energie pentru un consumator rezidential sau tertiar, utilizand solutii de stocare a energiei electrice

Examen 1: Producerea descentralizata a energiei electrice

Examen 2: Stocarea energiei electrice


CONSTANTIN LUCIAN ANDREI

Tema: Cercetari privind posibilitatile de alimentare cu energie electrica a unui consumator, utilizand surse regene

Examen 1: Surse regenerabile de energie

Examen 2: Retele electrice inteligente


RADAN PETRICA

Tema: Cercetari privind modul de acoperire a cererii de energie pentru un consumator rezidential sau tertiar, utilizand solutii de stocare a energiei electrice

Examen 1: Tehnologii de producere a energiei electrice si termice

Examen 2: Tehnologii de stocare a energiei

Raport cercetare 1: Sisteme de stocare a energiei termice


VORONCA STEFAN DOMINIC

Tema: Utilizarea surselor de caldura de medie si joasa temperatura in vederea producerii de energie electrica

Examen 1: Tehnologii de producere a energiei electrice si termice

Examen 2: Cicluri termodinamice cu fluide organice

Raport cercetare 1: Recuperarea caldurii din surse termice de potential mediu si scazut prin cicluri organice Rankine

Raport cercetare 2: The technical and economical analysis of biomass and the experimental implementation and study of the micro-cogeneration biomas unit

Raport cercetare 3: Analyse theorique et experimentale d'ún systeme de microgenerator a biomase

Raport cercetare 4: Modelarea matematica a ansamblului focar camera de combustibil- motor Stirling


Conducator: DANIEL DUPLEAC

NICULESCU ALIN GEORGE

Tema: Studiul termohidraulic al schimbatoarelor de caldura plumb apa

Examen 1: Centrale nucleare

Examen 2: Termohidraulica reactorilor nucleari


IACOBET MARIAN ANTON

Tema: Contributii la studiul comportarii canalului de combustibil

Examen 1: Centrale nucleare

Examen 2: Termohidraulica reactorilor nucleari

Raport cercetare 1: Elemente introductive si studiul in literatura de specialitate a metodei de racire IBIF a reactoarelor CANDU

Raport cercetare 2: Analiza codului de calcul ANSYS in vederea utilizarii la studierea metodei de racire IBIF a reactoarelor CANDU


Conducator: MIRCEA EREMIA

DAMIAN IOAN CATALIN

Tema: Implementation of a MMC-HVDC structure  which supplies  the city of the future

Examen 1: Power flow in HVDC link

Examen 2: MMC-HVDC structure and modelling

Raport cercetare 1: The structure and control of a modular multilevel High Voltage Direct Current Converter

Raport cercetare 2: The detailed equivalent model and the average value model of a modular-multilevel-high-voltage-dirrect-currrent converter

Raport cercetare 3: A comparison of detailed equivalent models for modular multilevel  high voltage direct current converters

Raport cercetare 4: Steady-State Analysis of a Hibrid HVDC-HVAC System

Raport cercetare 5:Control of a Multiterminal MMC-HVDC System which Supplies Large Cities


PICIOROAGA IRINA IOANA

Tema: Dezvoltarea retelelor electrice inteligente in contextul Smart City

Examen 1: Retele electrice inteligente

Examen 2: Conceptul Smart City; Caracteristici si indicatori de evaluare

Raport cercetare 1: Concepte si situatia actuala a retelelor electrice inteligente

Raport cercetare 2: De la SMART GRID la SMART CITY

Raport cercetare 3: Aplicatii ale metodelor de optimizare in scopul reconfigurarii retelelor electrice urbane

Raport cercetare 4: Cresterea rezilientei retelelor electrice urbane prin procedeul de insularizare

Raport cercetare 5:Dezvoltarea de strategii de rezilienta in sisteme inteligente de distributie bazate pe "insularizare intentionata"


PLAIASU VLAD DANIEL

Tema: Estimarea starii si optimizarea regimurilor de functionare ale retelelor electrice de distributie urbane

Examen 1: Estimarea starii in retelele electrice de distributie urbane

Examen 2:  Metode de calcul a regimului permanent in R.E.D.

Raport cercetare 1: Viziune asupra retelelor electrice de distributie

Raport cercetare 2: Estimarea starii statice in sistemele electroenergetice


Conducator: SANDA CARMEN GEORGESCU

CIUC PETRE OVIDIU

Tema: Simulari numerice pe circuitul de aspiratie al statiilor de pompare

Examen 1: Metode numerice avansate 

Examen 2: Simularea numerica a curgerii in conducte sub presiune

Raport cercetare 1: Identificarea problemelor ce apar in statiile de pompare pe circuitul de aspiratie al pompelor

Raport cercetare 2: Proiectarea unui stand experimental pentru comanda la distanta a functionarii pompelor intr-o statie de pompare

Raport cercetare 3: Realizarea unui stand experimental pentru comanda la distanta a functionarii pompelor intr-o statie de pompare

Raport cercetare 4: Studiul experimental al functionarii pompelor intr-o statie de pompare in regim de cavitatie

Raport cercetare 5:Studiul experimental al functionarii pompelor intr-o statie de pompare SP , controlate de presiunea de la refularea SP, respectiv de presiunea de langa rezervorul de refulare


MADULAREA REMUS ALEXANDRU

Tema: Analiza  consumului de energie in sistemele de distributie a apei

Examen 1: Metode numerice avansate

Examen 2: Simularea numerica a curgerii in conducte sub presiune

Raport cercetare 1: Calculul hidraulic al retelelor de distribuite a apei, fara / cu considerarea pierderilor de apa din retea

Raport cercetare 2: Reglarea functionarii pompelor intr-o statie de pompare in functie de presiunea inregistrata la distanta (remote-contol)

Raport cercetare 3: Punerea in functiune a unui stand experimental pentru comanda la distanta a functionarii pompelor intr-o statie de pompare

Raport cercetare 4: Studiul experimental al functionarii pompelor intr-o statie de pompare in functie de presiunea din punctele de monitorizare

Raport cercetare 5:Studiul numeric al functionarii intr-o statie de pompare (SP) controlate de presiunea de la refularea SP respectiv de presiunea de langa rezervorul de refulare


NASTASE SILVIA

Tema: Optimizare in hidrologie si gospodarirea apelor

Examen 1: Metode numerice avansate.

Examen 2:  Metode de optimizare in hidrologie si gospodarirea apelor.

Raport cercetare 1: Optimizare in hidrologie si gospodarirea apelor cu algoritmi evolutionisti.

Raport cercetare 2: Optimizare cu algoritmi evolutionisti noi: algoritmul bancului de krill (Krill Herd Algorithm)

Raport cercetare 3: Optimizare cu algoritmi evolutionisti noi: algoritmul  rechinului (Shark Smell Optimization Algorithm)

Raport cercetare 4: Optimizare cu algoritmi inspirati din natura: algoritmul roiului de particule si algoritmul polenizarii

Raport cercetare 5: Comparatie intre diferiti algoritmi inspirati de natura , aplicati pentru o problema de optimizare aferenta amenajarii hidroenergetice Vidraru


Conducator: NICOLAE GOLOVANOV

ENESCU GEORGE

Tema:  Reducerea pierderilor de energie electrica in retelele electrice de distributie

Examen 1: Rolul si locul retelelor electrice de distributie in Sistemul Electroenergetic

Examen 2: Calculul pierderilor de putere si energie in retelele electrice


POPESCU CARMEN SILVIA

Tema:  Analiza calitatii alimentarii cu energie electrica a consumatorilor prin imbunatatirea functionarii protectiilor prin relee


Conducator: CRISTIAN LAZAROIU

TILICI RADU

Tema: Monitorizarea calitatii energieie electrice folosind informatii din sistemele centralizate de masura

Examen 1: Sisteme de telecomunicatii si SCADA

Examen 2: Monitorizarea calitatii energiei electrice


Conducator: GHEORGHE LAZAROIU

BONDREA DANA ANDREYA

Tema: Valorificarea energetica a biomasei

Examen 1: Modelarea proceselor energetice

Examen 2: Valorificarea energetica a biomasei animale

Raport cercetare 1: Principalii poluanti din industria de pielarie

Raport cercetare 2: Procese operative pentru obtinerea produselor finite din piele

Raport cercetare 3: Studii teoretice privind valorificarea energetica a deseului de grasime animala din industria de pielarie

Raport cercetare 4: Cercetari experimentale de ardere a grasimilor animale

Raport cercetare 5: Dinamica arderii amestecului diesel cu grasimi animale prin modelare matematica


Conducator:HORIA NECULA

BADICU ANDREEA IOANA

Tema: Cresterea eficientei energetice a sistemelor de alimentare cu energie termica prin integrarea surselor regenerabile si a sistemelor de stocare

Examen 1: Audit Termoenergetic

Examen 2: Alimentari cu caldura

Raport cercetare 1: Studiu bibliografic privind sistemele de micro-cogenerare

Raport cercetare 2: Cuplarea sistemelor de micro-cogenerare cu vehicule electrice in contextul retelelor inteligente


DOBRESCU PAUL

Tema: Contributii la studiul stocarii energiei termice in medii bifazice

Examen 1: Transfer de caldura si masa

Examen 2: Echipamente si instalatii termice


Conducator: VALERIU PANAITESCU

ION NICOLAE

Tema: Consideratii privind optimizarea consumurilor dintr-o statie de epurare

Examen 1: Sisteme avansate de fabricatie

Examen 2: Sisteme de actionare inteligente

Raport cercetare 1: Probleme ale epurarii apelor uzate: procese tehnologice , instalatii si utiliaje; optimizarea consumurilor

Raport cercetare 2: Solutii teoretice privind optimizarea consumurilor intr-o statie de epurare a apelor uzate


Conducator:LUMINITA POPESCU

FRINTU GHEORGHE

Tema: Cercetari privind posibilitatile de crestere a eficientei energetice la utilajele din carierele de lignit

Examen 1: Alimentarea cu energie electrica a carierelor de lignit

Examen 2: Cresterea eficientei energetice in industria miniera

Raport cercetare 1: Exploatari miniere la zi de lignit din Oltenia


SERBAN GHEORGHE DUMITRU

Tema: Cercetari privind posibilitatile de valorificare superioara a deseurilor (zgura si cenusa) din industria energetica

Examen 1: Arderea Combustibililor solizi in cazanele termocentralelor

Examen 2: Managementul deseurilor in industria energetica

Raport cercetare 1: Centrale Termoelectrice. Constructie. Functionare

Raport cercetare 2: Sistemul de evacuare a zgurii si cenusii in varianta clasica si slam dens

Raport cercetare 3: Depozitele de zgura si cenusa ale termocentralelor din Gorj si Dolj


Conducator: ILIE PRISECARU

NEACSA (PRISTAVU) GEORGETA ROXANA

Tema: Contributii la cresterea performantelor reactorului CANDU prin utilizarea combustibililor avansati

Examen 1: Centrale nucleare

Examen 2: Neutronica si termohidraulica reactoarelor CANDU

Raport cercetare 1:Studii de fizica reactorilor pentru ciclurile cu Toriu

Raport cercetare 2: Caracterizarea nerutronica a fasciculelor CANDU avansate cu 37 si 43 de elemente care contin oxid mixt -calcule de celula cu codurile de transport DRAGON si WIMS cu toriu

Raport cercetare 3: Calcule de celula pentru remedierea problemelor din raportul 2 (uniformitatea arderii si coeficientul de vid)


TATARASCU MARINA GEANINA

Tema: Contributii la caracterizarea deseurilor inalt active

Examen 1: Centrale nucleare

Examen 2: Managementul deseurilor radioactive

Raport cercetare 1: Consideratii generale privind problematica gestionarii deseurilor radioactive

Raport cercetare 2: Contributii la caracterizarea deseurilor inalt radioactive


Conducator: DAN NICULAE ROBESCU

BRINZEA DRAGOS EUGEN

Tema: Contributii teoretice si experimentale la studiul proceselor de epurare a apelor uzate puternic incarcate organic

Examen 1: Epurarea apelor uzate

Examen 2: Epurarea avansata

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarii in probleme de epurare

Raport cercetare 2: Instalatii si echipamente pentru epurarea anaeroba a apelor uzate


NITU ANA MARIA CATALINA

Tema: Managementul energiei si optimizarea operarii in SEAU prin utilizarea unui sistem de control de tip SCADA

Examen 1: Programul SCADA in SEAU

Examen 2: Criterii de optimizare a operarii in SEAU

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarii in programul SCADA

Raport cercetare 2: Aplicarea programului SCADA in SEAU


TUDOR GABRIEL

Tema: Studiul asupra ëfectului de piston"creat de REM (Rame Electrice de Metrou) in tunel si influenta curentilor de aer asupra dispersiei poluantilor in mediu

Examen 1: Efectul de piston al ramei de metrou (REM)

Examen 2: Dispersia poluantilor atmosferici

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarii in dinamica Ramei de metrou

Raport cercetare 2: Experiment asupra nivelului de poluare in statiile de metrou

Raport cercetare 3: Modelarea si simularea poluantilor

Raport cercetare 4: Modelarea si simularea efectului de piston

Raport cercetare 5:Experimente pentru efectul de piston


VLADUCA IULIAN

Tema: Rentabilizarea energetica a statiilor de epurare prin utilizarea sistemelor de cogenerare

Examen 1: Surse energetice neconventionale aplicabile in SEAU

Examen 2: Centrale cogenerative pe biogaz

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarii in domeniu


Conducator: LACRAMIOARA DIANA ROBESCU

LIVEZEANU MADALINA MARIA

Tema: Cercetari privind valorificarea prin compostare a namolurilor rezultate din statiile de epurare a apelor uzate


MIERLOIU ELENA ADRIANA

Tema: Cercetari privind tehnologii de reutilizare a apei uzate si meteorice

Examen 1: Tehnici avansate de calcul in dinamica fluidelor polifazate

Examen 2: Modelarea si simularea proceselor de epurare a apelor uzate

Raport cercetare 1: Stadiul actual  al cercetarilor privind reutilizarea apelor uzate si meteorice


PRESURA ELENA

Tema: Cercetari teoretice si experimentale asupra eficientei energetice a statiilor de epurare a apelor uzate

Examen 1: Analiza de mediu a proceselor energetice

Examen 2: Modelarea si simularea proceselor de epurare a apelor uzate

Raport cercetare 1: Studiul stadiului actual al solutiilor de imbunatatire a eficientei energetice a statiilor de epurare a apelor uzate


STANESCU LAURA ALEXANDRA

Tema: Assessment of biogas generation using anaerobic membrane reactors

Examen 1: Tehnici de inteligenta artificiala

Examen 2: Modelarea si simularea proceselor de epurare a apelor uzate

Raport cercetare 1: Literature review on anaerobic membrane reactors

Raport cercetare 2: Methane generation mechanisms and their role in wasterwater treatment

Raport cercetare 3: Modelling and simulation of biological membrane processes

Raport cercetare 4: Experimental research on anaerobic membrane reactors


Conducator: CARMEN ANCA SAFTA

SIMION GEORGIANA LILIANA

Tema: Mentenanta predictiva si preventiva la turbinele eoliene

Examen 1: Calculul probabilitatilor si statistica

Examen 2: Fiabilitatea si durata de viata a echipamentelor energetice

Raport cercetare 1: Stadiul actual al mentenantei turbinelor eoliene


Conducator: NICOLAE VASILIU

RADULESCU - GRAMALET CONSTANTIN ANDREI

Tema: Managementul energetic al transmisiilor electrohidraulice ale autovehiculelor rutiere

Examen 1:Modelarea managementului energetic al autovehiculelor rutiere cu programul AMESIM

Examen 2:Achizitia si prelucrarea datelor experimentale cu programul Lab View

Raport cercetare 1:Sarcinille tehnologice ale transmisiilor automate ale autovehiculelor rutiere cu performante energetice si dinamice echivalente

Raport cercetare 2: Analiza structurala a transmisiilor automate cu reglare continua a raportului de transmisie si consum de energie minim

Raport cercetare 3: Modelarea matematica si simularea numerica a transmisiilor automate

Raport cercetare 4: Dinamica servolvelor electrohidraulice ale transmisiilor automate

Raport cercetare 5: Identificarea experimentala a performantelor transmisiilor automate sectventiale din punct de vedere energetic