DOCTORANZI 2015

Conducator: ADRIAN ALEXANDRU BADEA

DUMITRU DELIA MICAELA

Tema: Valorificarea energetica a deseurilor urbane prin procedee biologice

Examen 1: Gestiunea integrata a deseurilor

Examen 2: Valorificarea energetica a deseurilor

Raport cercetare 1: Managementul deseurilor solide

Raport cercetare 2: Procese de tratare biologica a deseurilor solide si a solului poluat

Raport cercetare 3:Gestiunea siturilor contaminate

Raport cercetare 4: Testarea metodelor electrochimice si biologice ptr remedierea compusilor organici din sol

Raport cercetare 5: Cercetarea interdisciplinara pentru identificarea celei mai bune solutii in remedierea siturilor poluate cu produse petroliere   -cuplarea procesului electrochimic cu diferite strategii de remediere biologica


PETRESCU CLAUDIA MIHAELA

Tema: Valorificarea deseurilor prin  metode biologice

Examen 1: Gestiunea integrata a deseurilor

Examen 2: Valorificarea energetica a deseurilor


Conducator: GEORGE DARIE

BOBOC TUDOR

Tema: Cercetari privind managementul calitatii energiei electrice dintr-o microretea inteligenta

Examen 1: Calitatea energiei electrice

Examen 2: Sisteme electrice inteligente

Raport cercetare 1: Studiul tipurilor de microretele


FILIP CALIN ADRIAN

Tema: Contributii la termohidraulica reactoarelor nucleare racite cu metale lichide

Examen 1: RN rapide racite cu metale topite

Examen 2: Termohidraulica reactorilor nucleari de tip racite cu metale topite


IONESCU CONSTANTIN

Tema: Metode de analiza si evaluare a efectelor tehnice si economice rezultate prin imbunatatirea eficientei de utilizare a energiei la consumatorii finali

Examen 1: Metodologie de efectuare a auditurilor energetice

Examen 2: Recuperarea caldurii din procesele industriale

Raport cercetare 1: Legislatia din domeniul eficientei energetice


Conducator: MIRCEA EREMIA

NICORESCU HARRIS

Tema: Cresterea performantei si a sigurantei sen prin utilizarea sistemelor de comanda-control-protectii din perspectiva conceptului smart grids

Examen 1: Calculul regimului permanent intr-un sistem electroenergetic

Examen 2: Functionarea sistemelor de comanda-control-protectii in regimuri perturbate

Raport cercetare 1: Bazele implementarii solutiilor moderne in cadrul infrastructurii clasice de transport al energiei electrice

Raport cercetare 2: Stadiul actual al infrastructurii de transport al energiei electrice in vederea implementarii conceptului Smart Grid

Raport cercetare 3: Analiza posibilitatilor de utilizare a sistemului de comanda, control, protectie si automatizare adaptiv in vederea implementarii conceputului "Smart Grid Arhitecture Model" in cadrul RET

Raport cercetare 4: Aplicarea modelului de arhitectura SMART GRID in cadrul retelelor electrice de transport

Raport cercetare 5:O noua functie de protectie diferentiala bazata pe viteza de variatie a fazorilor de tensiune si curent


PĂVĂLOAIA IULIAN

Tema: Contributii privind monitorizarea si controlul centralei electrice virtuale- generarea de energie in banda utilizand surse regenerabile si surse conventionale

Examen 1: Structura si functionarea unui SEE. Sisteme de reglaj al frecventei si tensiunii

Examen 2: Calculul regimului permanent de functionare a unui SEE folosind metoda Newton -Raphson

Raport cercetare 1: Centrale electrice virtuale: implementari si tendinte in contextul dezvoltarii Smart Grid si a microcentralelor


RADU ADRIAN TONI

Tema: Integrarea vehiculelor electrice in cadrul conceptului de smart cities

Examen 1: Configuratii si dimensionarea retelelor electrice de distributie urbana

Examen 2:  Metode euristice de optimizare : calculul evolutiv

Raport cercetare 1: Integrarea vehiculelor electrice in cadrul conceptului "Smart Citu" - context general

Raport cercetare 2: Solutii de alimentare cu energie electrica a vehiculelor electrice

Raport cercetare 3: Impactul integrarii automobilului electric asupra retelelor electrice de distributie

Raport cercetare 4: Rolul electromobilitatii in integrarea surselor regenerabile de energie si a generarii distribuite

Raport cercetare 5: Integrarea vehiculelor electrice in retelele SEE in conditiile participarii la piata de energie


Conducator: NICOLAE GOLOVANOV

ANGHELOIU CORNEL

Tema:  Sisteme de distributie moderne, smart metering si calitatea energiei electrice

Examen 1: Producerea, transportul si distributia energiei electrice

Examen 2: Calitatea energiei electrice


MINCU RALUCA

Tema: Controlul marimilor electrice in microretele. Aspecte tehnice si economice

Examen 1: Caracterisiticile Microretelei

Examen 2: Calitatea energiei electrice dintr-o microretea

Raport cercetare 1: Structura unei microretele si probleme legate de calitatea energiei electrice


NEMEŞ PETRICĂ

Tema: Managementul energetic al unei microretele din punct de vedere al calitatii energiei electrice

Examen 1: Calitatea energiei electrice

Examen 2: Microretea. Retele electrice inteligente

Raport cercetare 1: Probleme privind calitatea energiei electrice in microretea

Raport cercetare 2: Structura si utilizatorii intr-o microretea electrica


Conducator: CRISTIAN LAZAROIU

GUTU (BALABAN) GEORGIANA

Tema: Optimizarea functionarii si imbunatatirea calitatii energiei electrice in retelele electice de distributie

Examen 1: Retele electrice de distribuitie

Examen 2: Perturbatii electromagnetice

Raport cercetare 1: Calitatea energiei electrice in prezenta surselor regenerabile de energie

Raport cercetare 2: Controlul functionarii unei microretele

Raport cercetare 3: Optimizarea functionarii unei microretele cu surse distribuite

Raport cercetare 4: Optimizarea dezvoltarii retelelor electrice urbane cu surse distribuite

Raport cercetare 5:Analiza dezvoltarii retelelor electrice din Bucuresti pentru cresterea securitatii in alimentarea cu energie electrica


CIOBANU GH IONUT

Tema: Cresterea eficientei energetice in sistemele de iluminat public moderne

Examen 1: Iluminat electric

Examen 2: Eficienta energetica

Raport cercetare 1: Studiu privind cresterea eficientei energeticea sistemului de iluminat public din Romania

Raport cercetare 2: Sisteme moderne de iluminat public

Raport cercetare 3: Analiza sistemelor de iluminat la nivelul municipiului Bucuresti

Raport cercetare 4: Solutii moderne pentru cresterea eficientei energetice in sistemul de iluminat al municipiului Bucuresti

Raport cercetare 5:Analiza calitatii energiei electrice in sistemele de iluminat din municipiul Bucuresti


CIURESCU ŢIBRIAN MIHAI

Tema: Cresterea calitatii energiei electrice prin sisteme de automatizare a retelei de distributie

Examen 1: Retele electrice de distribuitie

Examen 2: Sisteme de automatizare in retele de distributie

Raport cercetare 1: Calitatea energiei electrice si indicatori de calitate in retelele de distributie a energiei electrice

Raport cercetare 2: Calitatea energiei electrice in retele electrice inteligente

Raport cercetare 3: Analiza conducerii operative a retelelor electrice urbane pentru imbunatatirea calitatii energiei electrice

Raport cercetare 4: Imbunatatirea continuitatii in alimentarea cu energie electrica a utilizatorilor din retele de distributie urbane

Raport cercetare 5:Sisteme hibride de retele elctrice urbane pentru alimentarea cu energie electrica a utilizatorilor critici


ION PETRUT CATALIN

Tema: Impactul instalatiilor cu led-uri asupra calitatii energiei electrice. Solutii de eficientizare si limitare a perturbatiilor


MAHFOUD FERAS

Tema: Studierea efectului de calitate a puterii pe relee digitale în timpul tranzitorii în sistemul de energie electrică și de gestionare a acestora./ Studying the effect of power quality on digital relays during transients in the electrical power system and their management.

Examen 1: Protective Relais

Examen 2: Power Quality for electrical energy

Raport cercetare 1: Power quality of electrical power systems

Raport cercetare 2: Numerical Relays

Raport cercetare 3: Calcule de scurcircuit in sistemul de alimentare a unei rafinarii din Siria

Raport cercetare 4: Evaluation and verification of protection relay settings for the studied power system

Raport cercetare 5: The effect of poor power quality on digital relays and their management


Conducator: GHEORGHE LAZAROIU

TUDOR RAZVAN

Tema: Eficienta energetica

Examen 1: Eficienta energetica

Examen 2: Modelarea proceselor energetice

Raport cercetare 1: Analiza stadiului eficientei energetice a OMV PETROM

Raport cercetare 2: Solutii de cogenerare pentru cresterea eficientei energetice

Raport cercetare 3: Evaluarea potentialului de cresterea eficientei energetice

Raport cercetare 4: Modele matematice pentru evaluarea eficientei energetice din statiile de alimentare cu combustibil pentur autovehicule

Raport cercetare 5: Analiza solutiilor de crestere a eficientei implementabile la statiile de alimentare cu combustibil pentru autovehicule


Conducator:HORIA NECULA

CAPOTA VLAD

Tema: Analiza conversiei resurselor energetice in vederea producerii de noi combustibili


CURSARU RADU LIVIU

Tema: Analiza sistemelor de incalzire pentru consumatorii casnici

Examen 1: Transfer de caldura si masa

Examen 2: Echipamente si instalatii termice


GRAD LIVIU NONU

Tema: Contributii la valorificarea deseurilor din agricultura si silvicultura prin piroliza controlata

Examen 1: Transfer de caldura si masa

Examen 2: Procese termochimice


VOINEA MARIAN

Tema: Analiza functionarii sistemelor de ventilatie si aer conditionat

Examen 1: Transfer de caldura si masa

Examen 2: Echipamente si instalatii termice

Raport cercetare 1: Studiu privind clasificarea sistemelor de producere a frigului si trendul spre viitor

Raport cercetare 2:Prezentarea instalatiei HVAC experimentale

Raport cercetare 3: Calculul ciclului frigorific al instalatiei experimentale si analiza regimului de functionare

Raport cercetare 4: Descrierea instalatiei experimentale si analiza parametrilor ciclului frigorific la functionarea in sezonul cald

Raport cercetare 5: Analiza experimentalea a functionarii instalatiei HVAC in conditii de ancrasare


Conducator: VALERIU PANAITESCU

CORBESCU  BOGDAN IONUT

Tema: Cercetari privind dezvoltarea de unor tehnologii noi in mentenanta  circuitelor circuitelor hidraulice  ale CNE

Examen 1: Mecanica fluidelor. Capitole speciale

Examen 2: Circuite hidraulice in CNE

Raport cercetare 1: Izolarea prin inghetare a conductelor orizontale umplute cu apa

Raport cercetare 2: Incercare de obturare cu dop de gheata a unui tronson de conducta orizontala (Dn200) in absenta curgerii apei demineralizate

Raport cercetare 3: Vizualizarea secventiala a procesului de formare a dopului de gheata in sectiunea de testare a unei conducte de diametru mare

Raport cercetare 4: Obturarea cu dop de gheata a unui tronson de conducta orizontala cu Dn 200 in regim stationar - model de calcul si rezultate experimentale


GRECU IONUT STELIAN

Tema: Imbunatatirea modelelor de curgere in stratul limita in cadrul simularilor numerice cu aplicatie la turbinele hidraulice

Examen 1: Senzori si traductoare

Examen 2: Metode numerice avansate

Raport cercetare 1: Estimarea vitezei in stratul limita cu ajutorul functiilor la perete

Raport cercetare 2: Implementarea functiilor la perete in software de specialitate

Raport cercetare 3: Imbunatatirea modelelor de curgere numerica in stratul limita

Raport cercetare 4: Functii la perete considerand gradientul de presiune longitudinal

Raport cercetare 5:Influenta gradientului de presiune asupra curgerii apei in geometrii complexe


HAIDAR HASSAN

Tema: Cercetari asupra optimizarii exploatarii statiilor de pompare / Research on optimizing the operation of pumping stations


Conducator: ILIE PRISECARU

ENACHESCU MIHAELA

Tema: Metode pentru cresterea nivelului de incredere si acceptare publica a tehnologiilor energetice nucleare in Romania

Examen 1: Centrale nuclearoelectrice

Examen 2: Rolul comunicarii in cresterea nivelului de acceptare publica a tehnologiilor nucleare


MATEESCU CODRUT TIBERIU

Tema: Contributii privind studiul comportarii canalelor de combustibil din reactoarele CANDU 6 la accidente severe

Examen 1: Centrale nuclearoelectrice

Examen 2: Coduri de calcul pentru studiul accidentelor severe in RN (RELAP, MAPP, ANSYS)

Raport cercetare 1: Introducere in studiul comportarii canalelor de combustibil din reactoarele CANDU6 la accidente severe


NISTOR VLAD ROXANA MIHAELA

Tema: Contributii  la analiza comportarii reactoarelor nucleare de tip CANDU in situatii de accident

Examen 1: Sisteme in centrale nucleare de tip CANDU

Examen 2: Termohidraulica reactorilor nucleari de tip CANDU. Coduri de calcul

Raport cercetare 1: Stadiul  actual si perspective de viitor privind analiza comportarii reactoarelor nucleare de tip CANDU in situatii de accident

Raport cercetare 2: Abordarea BEPU in analizele de accident

Raport cercetare 3: Aplicarea metodologiei de incertitudine CSN-UPC in analiza unui accident SBO la CANDU 6

Raport cercetare 4: Simularea diferitelor scenarii de accident SBO cu / fara considerarea masurilor pentru limitarea progresiei accidentului la CANDU 6 cu incertitudinile asociate parametrilor

Raport cercetare 5: Analiza unui SBO cu implementarea tarzie a masurilor pentru limitarea progresiei accidentului si considerarea incertitudiniilor asociate parametrilor


Conducator: DAN NICULAE ROBESCU

FETEA GHEORGHE

Tema: Cercetari teoretice si experimentale asupra turbocompresoarelor

Examen 1: Turbomasini

Examen 2: Modelarea curgerii prin turbomasini

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarii turbocompresoarelor

Raport cercetare 2: Constructia turbocompresoarelor

Raport cercetare 3: Modelarea curgerii prin treapta de compresor

Raport cercetare 4: Cercetari experimentale pe turbocompresoare

Raport cercetare 5: Eficientizarea functionarii turbocompresoarelor si studii de fezabilitate


PREDA LUCIAN CIPRIAN

Tema: Managementul general al statiei de epurare ape uzate

Examen 1: Management general

Examen 2: Management operational


VASILESCU ALEX DANIEL

Tema: Cercetari teoretice si experimentale asupra energeticii proceselor dintr-o statie de epurare

Examen 1: Electronica de putere

Examen 2: Modelarea si comanda convertoarelor statice


Conducator: CARMEN ANCA SAFTA

CRINGASU ELENA CRINA

Tema: Probleme de eroziune si coroziune la echipamentele  energetice

Examen 1: Mecanica fluidelor

Examen 2: Stiinta materialelor

Raport cercetare 1: Materiale specifice fabricatiei masinilor hidraulice si comportarea lor la fenomenul de eroziune

Raport cercetare 2: Metode pentru determinarea coroziunii si eroziunii abrazive si cavitationale

Raport cercetare 3: Prelucrare de imagine pentru evaluarea gradului de degradare a unei suprafete corodate


KATONA COSMIN

Tema: Energie regenerabila (solara, eoliana, valuri) folosita in alimentarea cu energie electrica a structurilor maritime

Examen 1: Elici si turbine eoliene

Examen 2: Modelarea numerica a curgerilor cu suprafata libera

Raport cercetare 1: Energie regenerabila (solara, eoliana, valuri) folosita in alimentarea cu energie electrica a structurilor marine

Raport cercetare 2: Studiul unui amplasament portuar din punct de vedere aerodinamic pentru instalarea unei centrale eoliene, folosind simulari numerice

Raport cercetare 3: Simularea numerica a curgerilor cu suprafata libera in regim tranzitoriu. Dimensionare stand experimental


MARINESCU ALEXANDRU DANIEL

Tema: Mentenanta  echipamentelor si sistemelor de actionare hidrostatice

Examen 1: Fiabilitatea si durata de viata a echipamentelor

Examen 2: Mentenanta instalatiilor electroenergetice

Raport cercetare 1: Defecte si metode de diagnosticare specifice aparaturii hidrostatice de comanda si executie

Raport cercetare 2: Defecte si metode de diagnosticare specifice aparaturii de comanda , control si auxiliare din instalatiile/sistemele de actionare hidrostatica

Raport cercetare 3: Mentinerea eficientei energetice in timp a sistemelor hidraulice prin utilizarea unor metode moderne de mentenanta predictiva

Raport cercetare 4: Metoda nedistructiva pentru evaluarea comportamentului echipamentelor hidrostatice folosind masurarea zgomotului si vibratiilor

Raport cercetare 5: Simularea numerica a fiabilitatii echipamentelor si sistemelor hidrostatice de actionare


Conducator: NICOLAE VASILIU

IANAS MARIUS ADRIAN

Tema: Utilizarea sistemelor SCADA pentru optimizarea functionarii centralelor hidroelectrice