DOCTORANZI 2014

Conducator: ADRIAN ALEXANDRU BADEA

LIVEZEANU PETRE

Tema: Securitate si risc in energetica romaneasca

Examen 1: Dezvoltarea durabila a sistemului energetic

Examen 2: Energii regenerabile

Raport cercetare 1: Riscul energetic romanesc in contextul geopolitic european

Raport cercetare 2: Securitatea energetica a Romaniei in contextul actual


MUSAT CRISTINA

Tema: Contributii la valorificarea energetica a namolurilor provenite de lastatiile de epurare

Examen 1: Gestiunea namolurilor

Examen 2: Aspecte si ptr sanatatea populatiei asociate valorificarii namolurilor provenite din epurarea apelor uzate


NEGREA LIVIU

Tema: Modelarea sistemelor caselor inteligente si transfer de caldura

Examen 1: Medode numerice

Examen 2: Transfer de caldura si masa

Raport cercetare 1: Studiul privind reducerea consumului de energie prin utilizarea inteligentei artificiale

Raport cercetare 2: Optimizarea performantelor energetice a cladirilor prin utilizarea inteligentei artificiale

Raport cercetare 3: Predictia consumului de energie pentru 13 zile in avans. Metoda Nodala

Raport cercetare 4: Predictia consumului de energie utilizand modulul ARMAX

Raport cercetare 5:Monitorizarea si controlul energiei


NICOLESCU ANA MARIA

Tema: Contributii privind reducerea impactului asupra mediului a utilizariibiomasei in mediul rural

Examen 1: Echipamente de masura si analiza a poluarii aerului

Examen 2: Calitatea aerului in incinte (poluarea indoor)

Raport cercetare 1:Impactul instalatiilor de ardere din mediul rural asupra calitatii aerului

Raport cercetare 2: Evaluarea impactului asupra calitatii aerului a instalatiilor de ardere din mediul rural prin modelarea matematica


RAICU MARIAN CRISTIAN

Tema: Metode inovative de incalzire a incintelor

Examen 1: Transfer de caldura

Examen 2: Schimbatoare de caldura

Raport cercetare 1: Sisteme si echipamente de alimentare cu caldura in cladirile rezidentiale

Raport cercetare 2: Cai moderne si conventionale pentru incalzirea unei locuinte


SLAVU NELA

Tema: Contributii privind retinerea CO2 post si pre-combustie utilizandprocese hibride de absorbtie-adsorbtie

Examen 1: Metode de captare a CO2 din gazele de ardere

Examen 2: Transport si stocare CO2

Raport cercetare 1: Stadiul actual al tehnologiilor de captare CO2

Raport cercetare 2: Analiza comparativa tehnico-economica a integrarii tehnologiei de captare CO2 pre si post combustie prinabsorbtie chimica

Raport cercetare 3: Tehnologii de absorbtie pentru captarea CO2

Raport cercetare 4: Simularea proceselor de absorbtie CO2

Raport cercetare 5:Studiu experimental si de simulare -modelare a procesului de captare a CO2 pe baza de soutii amoniacale


STANCIULESCU AURELIA IUSTINA

Tema: Contributii la conversia energetica a biomasei

Examen 1: Valorificarea energetica a biomasei

Examen 2: Rolul surselor energetice regenerabile pentru o dezvoltare durabila

Raport cercetare 1: Studiul bibliografic privind imbunatatirea caracteristicilor energetice ale biomasei prin procese de piroliza

Raport cercetare 2: Studiul experimental privind caracteristicile termo-fizico-chimice ale produsilor de piroliza

Raport cercetare 3: Analiza procesului de piroliza a biomasei lemnoase

Raport cercetare 4: Contributii la imbunatatirea calitativa a produsilor de piroliza

Raport cercetare 5:Optimizarea procesului de piroliza a deseurilor FCW


STOIAN MIHAELA ALEXANDRA

Tema: Evaluarea riscului pentru sanatatea populatiei asociat solurilorpoluate cu produse petroliere

Examen 1: Ecologizarea solurilor poluate

Examen 2: Evaluarea riscului ptr sanatate asociat poluarii

Raport cercetare 1: Managementul siturilor poluate cu produse petroliere

Raport cercetare 2: Evaluarea riscului pentru sanatatea populatiei asociat solurilorpoluate cu petrol -poluarea cu hidrocarburi aromatice policiclice

Raport cercetare 3: Minimizarea riscurilor pentru sanatatea populatiei utilizand metodatermica pentru remedierea solurilor poluate cu produse petroliere

Raport cercetare 4: Minimizarea riscurilor pentru sanatatea populatiei utilizand metodachimica pentru remedierea solurilor poluate cu produse petroliere

Raport cercetare 5:Sistemul Multicriterial REMPET


VASILE VIRGINIA

Tema: Studiul experimental al purtatorilor de frig bifazici

Examen 1: Echipamente si instalatii termice

Examen 2: Transfer de caldura si masa

Raport cercetare 1: Studiul bibliografic al purtatorilor  de frig bifazici si analiza proprietatilortermofizice ale unei emulsii de parafina

Raport cercetare 2: Studiul experimental al transferului de caldura pentru purtatori de frig bifazici - emulsie de parafina

Raport cercetare 3: Experimental analysis on heat transfer characteristics of paraf/water emulsion. General description of PCME

Raport cercetare 4: Experimental analysis on heat transfer characteristics of paraf/water emulsion.Evaluation of heat transferbehaviour of a PCME

Raport cercetare 5: Evaluarea teoretica pentru utilizarea emulsiilor apa-parafina


Conducator: MIRCEA EREMIA

GHINEA CONSTANTIN

Tema: Studiul retelelor electrice de distributie in prezenta surselor distribuite folosind tehnici de calcul probabilistice

Examen 1: Integrarea surselor distribuite in retelele electrice de distributie

Examen 2: Tehnici de calcul probabilistice (metoda Monte Carlo, functii statistice, etc)

Raport cercetare 1: Integrarea surselor regenerabile de energie electrica. Centrale eoliene si fotovoltaice de energie electrice

Raport cercetare 2: Notiuni de probabilitati. Modelarea vitezei vantului folosind functii statistice

Raport cercetare 3: Aspecte privind curbele de sarcina. Aplicatii ale modelarii prin poilinoame algebrice

Raport cercetare 4: Analiza statica a functionarii retelei electrice de distribuite in prezenta surselor regenerabile de energie

Raport cercetare 5:Calculul probabilistic al regimului permanent folosind simulari Monte Carlo

SIDEA DORIAN OCTAVIAN

Tema: Cresterea performantelor retelelor electrice de transport in contextul Smart Grids cu ajutorul dispozitivelor FACTS

Examen 1: Modelarea si simularea echipamentelor electroenergetice bazate pe electronica de putere: SVC si TCSC

Examen 2: Aspecte Smart Grids in retelele electrice de transport

Raport cercetare 1: Studiu comparativ privind controlul circulatiei de putere activa cu ajutorul dispozitivelor PST, SPS si UPFC

Raport cercetare 2: Modelarea transformatoarelor defazoare in regim permanent pentru controlul circulatiei de putere activa

Raport cercetare 3: Modelarea dispozitivului UPFC in calculul regimului permanent de functionare

Raport cercetare 4: Amplasarea optima a unui dispozitiv FACTS cu scopul imbunatatirii circulatiei de putere activa in reteaua electrica de transport

Raport cercetare 5: Controlul circulatiei de putere in RET din zonele Dobrogea si Banat cu ajutorul dispozitivelor FACTS (PST si UPFC)


Conducator: NICOLAE GOLOVANOV

DRAGOMIR ADRIAN NICOLAE

Tema: Dimensionarea coronamentelor stalpilor liniilor electrice aeriene in functie de conditiile electrice si de mediu

Examen 1: Protectia liniilor electrice aeriene si a statiilor impotriva loviturilor de trasnet

Examen 2: Calcul mecanic/incarcari mecanice: Influenta conditiilor de mediu asupra solicitarilor mecanice a conductoarelor liniilor electrice aeriene


RADULESCU ION RAZVAN

Tema: Ecranarea electromagnetica utilzand materiale textile neconventionale

Examen 1: Campul electromagnetic

Examen 2: Ecranare electromagnetica

Raport cercetare 1: Surse de camp electromagnetic, moduri de propagare, efecte asupra structurilor iluminate. Materiale textile conductoare. Utilizare, solutii, contributii

Raport cercetare 2: Incinte si proceduri de masurare a emisiilor de radiofrecventa

Raport cercetare 3: Tehnologii de realizare a ecranelor electromagnetice din materiale textile

Raport cercetare 4: Studiu experimental privind materialele textile destinate ecranarii electromagnetice

Raport cercetare 5: Incinte de ecranare, performante realizate


TELICEANU MIHAELA

Tema: Optimizarea sistemului de alimentare cu energie electrica in Smart Cities

Examen 1: Smart Cities

Examen 2: Sisteme multi-agent

Raport cercetare 1: Orase inteligente: caracteristici, componente, solutii

Raport cercetare 2: Scheme de alimentare cu energie electrica a oraselor


Conducator: EUGEN CONSTANTIN ISBASOIU

TICA ELIZA ISABELA

Tema: Contributii la optimizarea exploatarii amenajarilor hidroenergetice cu algoritmi evolutionisti

Examen 1: Mecanica Fluidelor

Examen 2: Microhidrocentrale si energia oceanelor

Raport cercetare 1: Algoritmi evoluționisti pentru abordarea problemelor de optimizare

Raport cercetare 2: Simularea exploatarii centralelor hidroelectrice de varf in conditii probabilistice privind debitele afluente, pe baza unui model de programare dinamica stocastica

Raport cercetare 3: Analiza seriilor temporale. Generarea sintetica a seturilor de debite medii lunare

Raport cercetare 4: Model de optimizare a exploatarii AHE Fantanele Tarnita- Lapusesti bazat pe AG

Raport cercetare 5: Aplicarea algoritmului inmultirii pentru operarea saptaminala a AHE  Fantanele Tarnita- Lapusesti


Conducator: GHEORGHE LAZAROIU

CIUREA ERCAU GABRIELA CRISTINA

Tema: Finantarea proiectelor de eficienta energetica in Romania


DESPESCU GABRIELA ANDREEA

Tema: Managementul acumularilor hidroenergetice in situatii de criza

Examen 1: Ecuatiile de baza pentru procesele energetice

Examen 2: Modelarea proceselor energetice

Raport cercetare 1: Managementul acumularii hidroenergetice in situatii de criza

Raport cercetare 2: Abordari nationale si internationale ale infrastructurilor critice

Raport cercetare 3: Managementul situatiilor de criza specifice unei acumulari hidroenergetice

Raport cercetare 4: Regimuri de ape mari la o acumulare hidroenergetica

Raport cercetare 5: Modelare hidraulica a unei acumulari hidroenergetice


MAVRODIN ELENA MADALINA

Tema: Valorificarea energetica a deseurilor din industria de pielarie

Examen 1: Ecuatiile de baza pentru procesele energetice

Examen 2: Modelarea proceselor energetice

Raport cercetare 1: Analiza modelelor conceptuale de prevenire a poluarii si de valorificare energetica a deseurilor din tabacarii

Raport cercetare 2: Industria de pielarie la nivel mondial, european si in Romania

Raport cercetare 3: Analiza energetica si ecologica a tehnologiei propuse pentru reactorul de fermentare

Raport cercetare 4: Procese de transformare a proteinei in biogaz: Aplicarea digestiei anaerobe in tabacarii.

Raport cercetare 5: Valorificarea energetica a biogazului


Conducator: VALERIU PANAITESCU

CASCAVAL MIREL

Tema: Cercetari asupra valvelor pneumatice cu comanda proportionala

Examen 1: Functionarea si aplicatii ale valvelor pneumatice proportionale cu comanda electrica

Examen 2: Domenii de implementare a valvelor proportionale


GABOR  RADU

Tema: Cercetari asupra etansarilor destinate pompelor speciale din centralele nucleare

Examen 1: Exploatarea si constructia pompelor speciale din centralele nucleare

Examen 2: Metode de gestionare a namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor uzate

Raport cercetare 1: Analiza sistemului principal de transport al caldurii la CNE Cernavoda


GHIOCEL ANDREEA NICOLETA

Tema: Gestionarea namolului provenit de la statiile de epurare a apelor uzate si evaluarea impactului asupra mediului prin analiza pe intregul ciclu de viata al namolului (Life Cycle Assesment)

Examen 1: Analiza namolurilor rezultate in urma epurarii apelor uzate

Examen 2: Metode de gestionare a namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor uzate

Raport cercetare 1: Gestionarea namolului provenit de la statiile de epurare. Incinerarea sub forma peletizata. Tehnologii de ardere.

Raport cercetare 2: Tehnologii si echipamente pentru tratarea namolurilor din statiile de epurare

Raport cercetare 3: Statia de epurare Constanta Nord. Linia de tratare a namolului. Scenariu propus


IOVANEL RALUCA GABRIELA

Tema: Investigarea numerica a functionarii turbinelor Kaplan

Examen 1: Metode numerice avansate

Examen 2: Senzori si traductoare

Raport cercetare 1: Model Numeric - Turbina KAPLAN

Raport cercetare 2: Simularea curgerii in turbina Kaplan - regim permanent

Raport cercetare 3: Prelucrarea rezultatelor - k-epsilon

Raport cercetare 4: Prelucrarea rezultatelor -regim permanent

Raport cercetare 5: Interpretarea rezultatelor - concluzii


Conducator: RADU PORUMB

FIERĂSCU GRAȚIAN MIHAI

Tema: Releistica moderna cu aplicatii in domeniul echipamentelor de protectie

Examen 1: Relee de protectie (ABB)

Examen 2: Echipamente electrice

Raport cercetare 1: Studiul releelor de protectie cu aplicatii si influenta din sistem

Raport cercetare 2: Arhitectura releisticii de protectie digitala

Raport cercetare 3: Calitatea energiei electrice -influenta functionarii releisticii asupra parametrilor calitatii energiei electrice

Raport cercetare 4: Analiza comparativa a comportamentului releelor analogice si digitale din perspectiva calitatii energiei electrice

Raport cercetare 5: Confirmarea rezultatelor si analiza economica a comportamentului releelor analogice si digitale din perspectiva calitatii energiei electrice


Conducator: ILIE PRISECARU

COJOCARU VIRGIL ION

Tema: Contributii la cercetarea  instalatiilor termo-hidraulice pentru reactorii cu metale topite

Examen 1: Centrale nuclearoelectrice

Examen 2: Termohidraulica reactoarelor si instalatiilor cu metale topite

Raport cercetare 1: Introducere in dezvoltarea reactorilor rapizi de generatie IV raciti cu metale topite

Raport cercetare 2: LECOTELO - Instalatie pentru testarea materialelor de structura  la coroziune/eroziune in plumb topit. Prezentare si realizare


DAVID ALEXANDRU ADRIAN

Tema: Contributii la studiul accidentelor severe ale reactoarelor nucleare


DEACONU BOGDAN ALEXANDRU

Tema: Contributii la studiul vibratiilor induse de curgerile bifazice in instalatiile nucleare prin metode CFD

Examen 1: Centrale nuclearoelectrice

Examen 2: Vibratii induse de curgerea fluidelor


MIN PETRE CORNEL

Tema: Contributii la managementul accidentelor in centrale nuclearoelectrice

Examen 1: Centrale nuclearoelectrice

Examen 2: Managementul accidentelor nucleare

Raport cercetare 1: Managementul urgentelor radiologice si nucleare in Romania

Raport cercetare 2: Metoda de evaluare a aspectelor semnificative al modelului sistemic pentru managementul situatiilor de urgenta nucleara

Raport cercetare 3: Factori cheie in Sistemul National de Management pentru situatii de urgenta

Raport cercetare 4: Studiu de caz privind impactul CNCAN pe amplasament sau in afara amplasamentului utilizand modelul sistemic pentru managementul situatiilor de urgenta nucleara

Raport cercetare 5:Aplicarea algoritmului in modelul sistemic pentru managementul situatiilor de urgenta nucleara


MORARU DOMINIC EUGENIU

Tema: Contributii la studiul termohidraulicii accidentelor severe in reactorii nucleari

Examen 1: Centrale nuclearoelectrice

Examen 2: Termohidraulica reactorilor nucleari

Raport cercetare 1: Introducere in problematica accidentelor severe la reactorii nucleari si particularitati ale reactoarelor CANDU

Raport cercetare 2: Revizuirea standardelor de securitate nucleara post Fukushima

Raport cercetare 3: Modificarea codului COUPLE pentru analiza unui reactor CANDU

Raport cercetare 4: Implementarea modelului PECM in ANSYS CFX pentru geometria 2D a unui reactor CANDU 6

Raport cercetare 5: Analiza topiturii in ANSYS CFX pentru geometria 2D a unui reactor CANDU 6.


SELAVIRTEA FLORENTINA

Tema: Contributii la studiul ciclurilor cu toriu pentru centrale nuclearoelectrice

Examen 1: Centrale nuclearoelectrice

Examen 2: Cicluri cu toriu

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarilor in utilizarea ciclurilor de combustibil nuclear pe baza de Toriu in centralele nuclearoelectrice

Raport cercetare 2: Testarea in autoclava a materialelor selectate pentru circuitul primar al reactorului SCWR

Raport cercetare 3: Caracterizarea otelurilor 304L si 310 S prin microscopie electronica de baleiaj (SEM) testate in conditiile circuitului primar al reactorului racit cu apa supercritica

Raport cercetare 4: Analiza de faza calitativa si cantitativa a materialelor selectate expuse in mediu Reactorului Racit cu apa supercritica prin Difractie cu Radiatii X

Raport cercetare 5: Comportamentul de oxidare al aliajelor pe baza de nichel Incoloy 800HT si Inconel 718 in mediul Reactoreului Racit cu apa supercritica -caracterizarea prin microscopie electronica de baleiaj


Conducator: DAN NICULAE ROBESCU

CONSTANTIN MIHAI VALENTIN

Tema: Cercetari teoretice si experimentale asupra procesului de epurare a levigatului

Examen 1: Tehnologii de epurare

Examen 2: Procedee de epurare a levigatului

Raport cercetare 1: Stadiul actual al tehnologiilor si cercetarii in epurarea levigatului

Raport cercetare 2: Tehnologii de epurare a levigatului


IONESCU CORINA (BONCESCU)

Tema: Cercetari teoretice si experimentale asupra curgerii fluidelor polifazate prin statia de epurare

Examen 1: Dinamica fluidelor polifazate

Examen 2: Modelari si simulari in dinamica fluidelor polifazate

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarilor in dinamica fluidelor polifazate

Raport cercetare 2: Studiul curgerii fluidelor polifazate prin statia de epurare

Raport cercetare 3: Metode de cercetare in dinamica fluidelor polifazate

Raport cercetare 4: Modelarea si simularea curgerii fluidelor polifazate

Raport cercetare 5: Cercetari experimentale


PREDA (SACHELARESCU) STELA

Tema: Managementul operational al statiilor de epurare a apelor uzate

Examen 1: Managementul industrial

Examen 2: Tehnologii de epurare avansata

Raport cercetare 1: Managementul general al tehnologiilor de epurare a apelor uzate

Raport cercetare 2: Procese unitare de epurare

Raport cercetare 3: Cercetari experimentale in statiile de epurare


AL HASSAN H ISMAIL ALLUAIBI

Tema: Modelarea calitatii apelor de suprafata / Modelling in surface water quality

Examen 1: River dynamics

Examen 2: Pollution dispersion in river water

Raport cercetare 1: Characteristics of water

Raport cercetare 2: Present stage of the researches in the water quality

Raport cercetare 3: Modelling of water quality

Raport cercetare 4: Experimental data about dispersion of pollutants

Raport cercetare 5: Management of river water quality


Conducator: NICOLAE VASILIU

COSTIN INA IOANA

Tema: Cercetari asupra performantelor servovalvelor electrohidraulice

Examen 1: Modelarea si simularea componentelor electrohidraulice

Examen 2: Identificarea dinamica experimentale a componentelor electrohidraulice

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarilor in domeniul servovalvelor electrohidraulice

Raport cercetare 2: Modelarea matematica si simularea numerica a servovalvelor electrohidraulice

Raport cercetare 3: Identificarea experimentala a servovalvelor si servomecanismelor electrohidraulice

Raport cercetare 4: Modelarea matematica si simularea numerica a servomecanismelor electrohidraulice

Raport cercetare 5: Identificarea experimentala a servovalvelor si servomecanismelor electrohidraulice