DOCTORANZI 2013

Conducator: ADRIAN ALEXANDRU BADEA

ANGHEL MIHAI

Tema: Sisteme inovative de stocare a energiei electrice produse din SRE

Examen 1: Hidrogen si pile cu combustibil

Examen 2: Stocarea energiei

Raport cercetare 1: Tehnologii de stocare a energiei electrice-necesitate, aspecte tehnico-economice si instrumenteinformatice de evaluare

Raport cercetare 2: Importanta utilizarii materialelor supraconductoare in aplicatiienergetice/Reducerea influentei radiatiei termice asupra stabilitatii materialelor supraconductoare


MIHAI MIRELA IONELA

Tema: Contributii la dezvoltarea gestiunii inteligente a energiei in case,zero energie.

Examen 1: Transfer de caldura si masa

Examen 2: Case cu consum redus de energie. Principalele pierderi care apar in case pasive (cu izolatie si fara)

Raport cercetare 1: Analiza si modelarea unui sistem fotovoltaic cu ajutorul programelor Matlab si PYsySt

Raport cercetare 2: Eficienta panourilor fotovoltaice si a sistemului de incalzire integrate intr-o casa

Raport cercetare 3: Analiza economica a investitiei pentu sistemele de stocare a energieiinstalate in cladiri eficiente energetic-cladiri plus energie

Raport cercetare 4: Software de management energetic pentru analiza si optimizarea consumului de energie din cladiri

Raport cercetare 5: Analiza Casei Pasive in termeni de eficienta energetica


PASCU ADRIAN

Tema: Studiul proceselor de captarea CO2 post- si pre-combustie utilizand membrane polimerice/ceramice

Examen 1: Captarea , transportul si depozitarea CO2

Examen 2: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

Raport cercetare 1: Studiul proceselor de captare a CO2 utilizand membrane polimerice

Raport cercetare 2: Caracterizarea sminelor si a amestecurilor de amine prin simulari in Aspen Hysys

Raport cercetare 3: Studiul proceselor de captare CO2 post-combustie prin absorbtie fizica

Raport cercetare 4: Modelarea matematica a elementelor constructive ale procesului de absorbtie chimica

Raport cercetare 5: Aplicarea modelului matematic pentru o termocentrala pe carbune de 300 MW


TIRTEA RALUCA NICOLETA

Tema: Valorificarea energetica a biomasei

Examen 1: Valorificarea energetica a biomasei

Examen 2: Surse regenerabile de energie

Raport cercetare 1: Mecanisme si transformari specifice proceselor de combustie

Raport cercetare 2: Eficienta de conversie in procesele de gazeificare a biomasei

Raport cercetare 3: Analiza procesului de gazeificare cu aer a reziduurilor din industria alimentara

Raport cercetare 4: Analiza productiei de gaz de sinteza din diferite surse de biomasa si deseuri

Raport cercetare 5: Analiza comparativa a proceselor de combustie si gazeificare pentru generarea de energie electrica


Conducator: CORNELIU BALAN

DAMIAN RODICA

Tema: Influenta suprafetelor structurate asupra curgerii fluidelor in microcanale

Examen 1: Fenomene de transport in medii fiziologice

Examen 2: Reologie si reometrie

Raport cercetare 1: Cercetari experimentale privind formarea vortexurilor in microcanale

Raport cercetare 2: Tehnici de vizualizare si investigare a curgerii in microcanale de tip cruce

Raport cercetare 3: Simulari numerice ale curgerii fluidelor in microcanale

Raport cercetare 4: Studiul fenomenului de focusare hidrodinamica in microcanale

Raport cercetare 5:  Influenta proprietatilor fluidelor asupra dinamicii curgerii in microcanale


OMOCEA IOANA

Tema: Caracterizarea reologica a interfetei dintre doua fluide imiscibile

Examen 1: Fenomene de transport in medii fiziologice

Examen 2: Reologie si reometrie

Raport cercetare 1: Coalescenta unei picaturi de apa pe interfata apa-ulei. Cercetari experimentale

Raport cercetare 2: Fenomenul de coalescenta a picaturilor cu suprafete libere

Raport cercetare 3: Coalescenta picaturilor de polimeri. Reologia extensionala

Raport cercetare 4: Investigatii experimentale asupra fenomenului de coalescenta a jeturilor imersate

Raport cercetare 5:  Aplicatii ale coalescentei jeturilor


SIMIONESCU STEFAN

Tema: Influenta suprafetelor structurate asupra aerodinamicii jeturilor inecate

Examen 1: Fenomene de transport in medii fiziologice

Examen 2: Reologie si reometrie

Raport cercetare 1: Formarea inelelor Vortex Rings intr-o celula HELE-SHAW. Experimente si simulari numerice

Raport cercetare 2: Transfer de căldură -Studiu: efectul unui jet de aer pe o placă încălzită vertical

Raport cercetare 3: Studiu asupra transferului de caldura prin convectie intre jeturi de aer inecate si suprafete solide structurate

Raport cercetare 4: Studiu numeric privind influenta suprafetei de impact asupra aerodinamicii unui jet de aer inecat

Raport cercetare 5:  Influenta parametrilor curgerii asupra dinamicii unui jet de aer inecat cu impact pe o suprafata solida


ȚURCANU MIHAELA

Tema: Modelarea si caracterizarea reologica a fluidelor folosite in ingineria biomedicala

Examen 1: Fenomene de transport in medii fiziologice

Examen 2: Reologie si reometrie

Raport cercetare 1: Caracterizarea reologica a fluidelor in miscari extensionale

Raport cercetare 2: Determinarea comportamentului extensional al gumelor alimentare in dezvoltarea produselor pentru disfagie

Raport cercetare 3: Studii reologice ale unor produse pentru disfagie disponibile comercial

Raport cercetare 4: Rolul salivei in evaluarea reologica a produselor pentru disfagie

Raport cercetare 5: Corelarea proprietatilor reologice pentru evaluare influentei salivei asupra bolului alimentar


Conducator: MIRCEA EREMIA

CHIMIREL CATALIN LUCIAN

Tema: Analiza stabilitatii sistemelor electroenergetice in conditiile dezvoltarii surselor de energie regenerabila

Examen 1: Calculul regimului permanent in sistemele electroenergetice. Metode si algortime de calcul

Examen 2: Stabilirea sistemelor electroenergetice. Clasificare si definitii. Modele electromecanice si electromagnetice  simplificate  ale generatoarelor sincrone.

Raport cercetare 1: Surse regenerabile de energie. Modelare centrale eoliene si fotovoltaice

Raport cercetare 2: Modelarea regimurilor dinamice: generatoare sincrone, sisteme de reglare automata, turbine

Raport cercetare 3: Regimuri permanente in sisteme cu surse regenerabile de energie. Impactul probabilistic al surselor regenerabile

Raport cercetare 4: Metode si mijloace de imbunatatire a performantelor sistemelor electroenergetice prin evaluarea necesarului de servicii de sistem

Raport cercetare 5:  Rolul serviciilor de sistem si al echiparii in siguranta functionarii sistemelor electroenergetice. Metode noi de masurare a energiilor in cadrul reglajului secundar f-P


FLEANCU  T. ALISA (MANOLOIU)

Tema: Modelarea si simularea regimurilor de functionare in sisteme de transport hibride HVAC/VSC-HVDC

Examen 1: Retele electrice la tensiune continua (CSC-HVDC)

Examen 2: Convertorul sursa de tensiune (VSC-HVDC)

Raport cercetare 1: Stadiul actual al retelelor de transport la tensiune continua (HVDC)

Raport cercetare 2: Controlul Convertorului sursa de tensiune. Aspecte generale

Raport cercetare 3: Calculul regimului permanent intr-o retea hibrida HVAC/VSC-HVDC

Raport cercetare 4: Controlul unei legaturi VSC - HVDC

Raport cercetare 5:Reteaua hibrida HVAC/VSC-HVDC: strategii de control al convertorului VCS si calculul regimului permanent. Posibilitati de transformare a liniilor electrice aeriene de tensiune alternativa in tensiune continua


PAUNESCU CIPRIAN IONUT

Tema: Sistem de management al energiei in casa inteligenta: arhitectura hardware si software

Examen 1: Retele electrice inteligente-Smart Grids: concepte, def. abordari

Examen 2: Simulatoare de proces si consola operator

Raport cercetare 1: Cladirea inteligenta in contextul Smart Grids

Raport cercetare 2: Tehnologii utilizate in conceptul "SMART HOME"

Raport cercetare 3: Arhitectura propusa pentru sistemul de management al energiei


Conducator: NICOLAE GOLOVANOV

CEAKI  OANA

Tema: Dispozitive FACTS pentru imbunatatirea calitatii energiei

Examen 1: Calitatea energiei electrice

Examen 2: Dispozitive FACTS

Raport cercetare 1: Convertoare electronice de putere

Raport cercetare 2: Perturbatii electromagnetice in sistemele industriale


LUPULESCU GHEORGHE LUCIAN

Tema: Integrarea automobilelor electrice in retelele de distributie a energiei electrice

Examen 1: Retele electrice de medie si joasa tensiune

Examen 2: Electronica de putere

Raport cercetare 1: Tehnologii de propulsie electrica

Raport cercetare 2: Transferul energiei electrice fara fir cu utilizare in domeniul auto


MANCAȘI MONICA

Tema: Managementul energetic al cladirilor moderne

Examen 1: Managementul energetic

Examen 2: Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de joasa tensiune

Raport cercetare 1: Evolutia conceptului de smart buildings


NEAGOE  ANDREI COSTIN

Tema: Calitatea energiei electrice in sistemele electrice izolate

Examen 1: Retele electrice

Examen 2: Calitatea energiei electrice

Raport cercetare 1: Sisteme izolate. Aspecte de conducere si functionare


VATU RAMONA ELENA

Tema: Analiza si modalitatile de stocare a energiei eoliene

Examen 1: Surse regenerabile de energie

Examen 2: Dimensionarea instalatiilor de stocare a energiei

Raport cercetare 1: Piata serviciilor de sistem tehnologice


Conducator: GHEORGHE LAZAROIU

DASCALESCU ANCA ELENA

Tema: Modelarea si simularea echipamentelor de depoluare

Examen 1: Echipamente de depoluare

Examen 2: Modelarea echipamentelor de depoluare

Raport cercetare 1: Legislatia in vigoare pentru poluarea aerului

Raport cercetare 2: Modelul analitic al bratului raclor al unui decantor radial

Raport cercetare 3: Echipamente de depoluare

Raport cercetare 4: Analiza FEM a structurii bratului raclor al unui decantor radial

Raport cercetare 5: Modelarea echipamentelor de depoluare


Conducator: VALERIU PANAITESCU

ROMAN RAZVAN

Tema: Studiul parmetrilor de functionare a turbinelor hidraulice in timpul  manevrelor de pornire/oprire

Examen 1: Senzori si traductoare

Examen 2: Servomecanisme  hidraulice si pneumatice

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarilor privind efectul proprietatilor adaugate

Raport cercetare 2: Masuratori experimentale privind proprietatile adaugate - Experimental measurements in the added properties effect

Raport cercetare 3: Model mecanic ansamblu turbina-arbore-generator

Raport cercetare 4: Masuratori de presiune si randament

Raport cercetare 5: Rezultate experimentale "proprietati adaugate"


SERBAN PETRU SERGIU

Tema: Corelatia intre parametriigeometrici si functionali ai unei nave si navigatia in canale

Examen 1: Mecanica fluidelor

Examen 2: Elemente de hidrodinamica navala

Raport cercetare 1: Corelatia intre parametrii geometrici si functionali ai unei nave si navigatia in canale

Raport cercetare 2: Calculul si analiza squatului naval la navigatia in canale de diferite sectiuni. Simularea interactiunii nava-nava

Raport cercetare 3: Simularea Squatului si a interactiunii nava-mal in canale. Formule de calcul al Squatului

Raport cercetare 4: Cercetari experimentale la bordul navel scoala MIRCEA

Raport cercetare 5: Simularea numerica a efectelor adancimii limitate asupra corpului navei scoala  "MIRCEA"


Conducator: ILIE PRISECARU

ANDREI VERONICA

Tema: Contributii la fundamentarea programului Depozitului National Geologic de deseuri radioactive

Examen 1: Centrale nucleare

Examen 2: Managementul deseurilor radioactive

Raport cercetare 1: Premisele aplicarii  unei analize integrale a contextului national in dezvoltarea programului unui depozit geologic national

Raport cercetare 2: Studiul unui proces de management al riscului contexului national pentru programul depozitului geologic national

Raport cercetare 3: Studiul influentei riscurilor contexului national asupra duratei activitatilor majore din programul depozitului geologic national - Partea 1

Raport cercetare 4: Studiul influentei riscurilor contexului national asupra duratei activitatilor majore din programul depozitului geologic national - Partea 2

Raport cercetare 5: Studiul unei solutii de integrare a raspunsurilor la riscurile contextului national in planificarea programului depozitului geologic national


GHEORGHITA ALEXANDRU

Tema: Contributia la studiul aparitiei si propagarii fisurilor in componentele din centralele nucleare electrice

Examen 1: Materiale, structuri si componente din CNE

Examen 2: Termohidraulica RN. Coduri CFD

Raport cercetare 1: Introducere in domeniul de cercetare al initierii si propagarii fisurilor in context general si in energetica nucleara

Raport cercetare 2: Evaluarea numerica a parametrilor de mecanica ruperii


GHINESCU ALECSE

Tema: Contributii la perfectionarea termohidraulicii reactoarelor nucleare racite cu plumb

Examen 1: CNE Generatia IV

Examen 2: Transfer de caldura. Termohidraulica RN


GHITA GABRIEL  FLORIN

Tema: Calcularea parametrilor functionali ai unei pompe cu magneti permanenti, pentru metale topite, utilizand coduri de calcul complexe

Examen 1: Turbopompe

Examen 2: Termohidraulica RN

Raport cercetare 1: Pompe cu magneti permanenti pentru metale topite

Raport cercetare 2: Modelarea pompelor electromagnetice pentru metale topite. Pompe cu magneti permanenti

Raport cercetare 3: Modelarea unei pompe electromagnetice cu magneti permanenti prin cuplarea programelor

Raport cercetare 4: Program calcul forta electromagnetica

Raport cercetare 5: Modelare sistem racire electromagnetica si evaluare rezistenta mecanica componente


ICLEANU DIANA LAURA

Tema: Contributii in vederea perfectionarii functiei de racire a zonei active a unei CNE  CANDU 6 in caz de accident sever

Examen 1: Sisteme de securitatea in RN  CANDU 6

Examen 2: Termohidraulica RN. Coduri de calcul

Raport cercetare 1: Stadiul actual al modelarii accidentelor in CNE. Coduri de calcul utilizate

Raport cercetare 2: Modelarea racirii sistemului primar de transport al caldurii cu sistemul de racire la oprire in regim normal de operare


IONESCU SILVIU

Tema: Contributii la studiul comportarii materialelor de structura din zona activa a reactoarelor nucleare

Examen 1: Materiale, structuri  din ZA a reactoarelor nucleare

Examen 2: Termohidraulica RN

Raport cercetare 1: Introducere in studiul comportarii materialelor de structura din zona activa a reactoarelor nucleare

Raport cercetare 2: Testarea la tractiune a probelor de tub de presiune

Raport cercetare 3: Testarea la tractiune a probelor inelare de teaca de element combustibil

Raport cercetare 4: Teste de mecanica ruperii pe probe de tub de presiune. Modelarea comportarii materialelor metalice supuse solicitarilor mecanice

Raport cercetare 5: Dispozitiv telecomandat pentru prelevarea de probe de tub de presiune pentru determinarea continutului de hidrogen


SECAREANU RADU-COSTIN

Tema: Etansarea scurgerilor de apa din reactoarele avariate cu metale lichide

Examen 1: Centrale nucleare

Examen 2: Termohidraulica RN

Raport cercetare 1: Stadiul actual privind situatia de la centrala nucleara Fukushima Daichii. Introducere in problema scurgerilor de apa din reactoare

Raport cercetare 2: Caracteristici de curgere si solidificare ale metalului lichid in mediu de apa

Raport cercetare 3: Caracteristici de curgere si solidificare ale metalului lichid in mediu de aer

Raport cercetare 4: Validarea modelului CFD pentru injectia metalului lichid in mediu de apa

Raport cercetare 5: Simularea injectiei de metal lichid intr-un bazin cu apa


Conducator: DAN NICULAE ROBESCU

GODEANU ELENA

Tema: Dispersia si dilutia poluantilor pe cursurile naturale

Examen 1: Dinamica fluidelor polifazate

Examen 2: Dispersia poluantilor

Raport cercetare 1: Dispersia poluantilor in cursurile naturale

Raport cercetare 2: Stadiul actual al cercetarii in probleme de dispersie

Raport cercetare 3: Modelarea proceselor de dispersie


GOGOANTA AMIRA VALENTINA

Tema: Microbiologia apelor uzate

Examen 1: Dinamica fluidelor polifazate

Examen 2: Modelarea si simularea proceselor de epurare

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarilor in domeniul microbiologiei apelor uzate

Raport cercetare 2: Parametrii si controlul lor in procesul biologic aerob

Raport cercetare 3: Procesul enzimatic in microbiologie

Raport cercetare 4: Modelarea si simularea proceselor biologice

Raport cercetare 5: Cercetari moderne teoretice si experimentale in microbiologie


SBARCEA DAN AURELIU

Tema: Controlul automat al statiilor de epurare

Examen 1: Procese de epurare

Examen 2: Control automat

Raport cercetare 1: Tehnologii de epurare a apelor uzate

Raport cercetare 2: Parametrii de control si operare in epurarea apelor

Raport cercetare 3: Controlul automat al proceselor de epurare a apelor uzate


ATHANASIOS EFKARPIDIS

Tema: Principii de constructie a parcurilor eoliene

Examen 1: Calculul si constructia turbinelor eoliene

Examen 2: Instalarea si exploatarea optima a unui parc eolian

Raport cercetare 1: Energia eoliana si utilizarea ei


Conducator: CARMEN ANCA SAFTA

PETICA CATALINA CRISTINA

Tema: Contribu?ii la managementul cheap cu impact asupra infrastructurii critice ?i perturba?ii geomagnetice. Studii de caz: sp gâlceag, CHEAP Tarni?a-L?pu?te?ti

Examen 1: Infrastructura critica

Examen 2: Influenta CHEAP asupra mediului ambiant

Raport cercetare 1: CHEAP in Romania. Impactul infrastructurii critice si perturbatii geomagnetice

Raport cercetare 2: Impactul CHEAP din Romania din punct de vedere tehnic

Raport cercetare 3: Centralele hidrolectrice in Romania si impactul lor asupra mediului

Raport cercetare 4: Introducere in problematica scarilor de pesti

Raport cercetare 5: Cercetari experimentale privind caracteristicile hidraulice ale scarilor de pesti


Conducator: NICOLAE VASILIU

COJOCARU GREBLEA TOMA

Tema: Cercetari asupra managementului energetic al sistemelor hidropneumatice ale autovehiculelor

Examen 1: Modelarea si sim num a sist autom cu AMESIM

Examen 2: Monit si cond sist automate cu LabVIEW

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarilor in domeniul performantelor servodirectiilor hidraulice

Raport cercetare 2: Modelarea matematica si simularea numerica a servodirectiilor hidraulice

Raport cercetare 3: Identificarea experimentala a servodirectiilor hidraulice

Raport cercetare 4: Analiza dinamica a servodirectiilor hibride

Raport cercetare 5: Cercetari asupra managementului energetic al servodirectiilor electrohidraulice


LUPUŞANSCHI EMIL LUCIAN

Tema: Optimizarea implementarii elementelor proportionale in sistemele de reglare electrohidraulice

Examen 1: Modelarea si sim num a sist autom cu AMESIM

Examen 2: Monit si cond sist automate cu LabVIEW

Raport cercetare 1: Elemente de mecanica fluidelor specifice servomecanismelor hidraulice

Raport cercetare 2: Structura si performantele servovalvelor electrohidraulice

Raport cercetare 3: Modelarea matematica si simularea numerica a servomecanismelor hidraulice

Raport cercetare 4: Utilizarea limbajului AMESIM pentru simularea servomecanismelor electrohidraulice clasice si hibride

Raport cercetare 5: Cercetari experimentale asupra servomecanismelor electrohidraulice hibride


RADOI FLORIN

Tema: Managementul energetic al servomecanismelor aeronavelor

Examen 1: Modelarea si simularea  numerica a sist autom cu AMESIM

Examen 2: Monit si cond sist automate cu LabVIEW

Raport cercetare 1: Studiul documentar asupra solutiilor moderne de sisteme de incalzire suplimentara pentru autovehicule

Raport cercetare 2: Modelarea si simularea numerica a proceselor termice si hidraulice din sistemele de incalzire suplimentara pentru autovehicule

Raport cercetare 3: Identificarea experimentala a performantelor sistemelor de incalzire suplimentara pentru autovehicule

Raport cercetare 4: Cercetari teoretice si experimentale asupra suflantelor centrifuge pt sisteme de incalzire

Raport cercetare 5: Cercetari experimentale asupra prototipului sistemului de incalzire suplimentara


STREMŢAN MIRCEA EMIL

Tema: Cercetari asupra sistemelor SCADA in energetica

Examen 1: Modelarea si sim num a sist autom cu AMESIM

Examen 2: Monit si cond sist automate cu LabVIEW

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarilor in domeniul sistemelor SCADA ale centralelor eoliene

Raport cercetare 2: Modelarea matematica si simularea numerica a turbinelor eoliene

Raport cercetare 3: Monitorizarea si conducerea sistemelor automate electrohidraulice cu LabVIEW

Raport cercetare 4: Analiza proceselor tranzitorii ale turbinelor eoliene

Raport cercetare 5: Instrumentatie virtuala pentru monitorizarea si conducerea turbinelor eoliene


ZILERIU  VLAD  SORIN

Tema: Sisteme de conducere distribuite in energetica

Examen 1: Modelarea si sim num a sist autom cu AMESIM

Examen 2: Monit si cond sist automate cu LabVIEW

Raport cercetare 1: Stadiul actual al cercetarilor in domeniul sistemelor SCADA ale centralelor electrice

Raport cercetare 2: Modelarea matematica si simularea numerica a fenomenelor tranzitorii din centrale electrice

Raport cercetare 3: Monitorizarea si conducerea centralelor electrice cu Lab VIEW

Raport cercetare 4: Structura si programearea releelor digitale ale centralelor electrice

Raport cercetare 5: Sistem digital pentru conducerea centralelor hidroelectrice de mica putere