DOCTORANZI 2012

Conducator: ADRIAN ALEXANDRU BADEA

CARUTASIU   N.  MIHAIL-BOGDAN

Tema: Contributii la dezvoltarea cladirilor inteligente

Examen 1: Case cu consuim redus de energie

Examen 2: Transfer de caldura si masa

Raport cercetare 1: Contributii la conceptul de case passive

Raport cercetare 2: Simulari dinamice ale caselor passive “Politehnica” utilizand Energy Plus

Raport cercetare 3: Bilantul energetic al casei pasive UPB si simularea dinamica a fluxurilor termice conductive prin generareafunctiilor de transfer

Raport cercetare 4: Analiza comportamentului Casei Pasive UPB din punct de vedere al confortului interior si bilantului energetic peperioada de incalzire

Raport cercetare 5: Implementarea modelului matematic Gray-box utilizat in estimarea consumului de energie in Casa Laborator


CRISTEA M. ALINA STELUTA

Tema: Contributii la optimizarea pietei de energie electrica

Examen 1: Valorificarea energetic a deseurilor

Examen 2: Fundamentarea economica a proiectelor de dezvoltare tehnologica


DANU  T. ALEXANDRA

Tema: Contributii la studiul incadrarii energiilor eoliene si fotovoltaice insistemul electroenergetic romanesc

Examen 1: Surse eoliene

Examen 2: Surse fotovoltaice

Raport cercetare 1: Potential energetic eolian si fotovoltaic in Romania- studiu de caz Comuna Cascioare

Raport cercetare 2: Analiza consumului de energie a unei case si productia de energie electrica folosind panouri fotovoltaice

Raport cercetare 3: Influenta unghiurilor panourilor fotovoltaice asupra transformarii radiatiei solare in electricitate

Raport cercetare 4: Studiul influentei umbririi asupra randamentului panourilor fotovoltaice

Raport cercetare 5: Determinarea experimentalea a influentei  depunerilor de praf pe panourilor fotovoltaiceasupra energie furnizate


DUMTRESCU (HARBER) CRISTINA

Tema: Evaluarea riscului asupra sanatatii produs de solurile poluate cumetale grele si produse petroliere


STOICA  V. LAURENTIU – ALEXANDRU

Tema: Contributii asupra stadiului captarii CO2 prin procese de absorbtiefizica

Examen 1: Solutii de reducere a emisiilor in cadrul proceselor pirotehnice

Examen 2: Tehnologii de captare CO2 aplicabile proceselor energetice

Raport cercetare 1:  Stadiul actual al tehnologiilor de captare CO2 la nivel national si international

Raport cercetare 2:  Modelarea procesului de absorbtie CO2 si integrarea acestuia in cadrul unei centrale termoelectrice

Raport cercetare 3: Modelarea procesului de resorbtie. Strudiu parametric de reduce a consumului de energie termica


ȚIVREA  BOGDAN  IONUȚ

Tema: Contribuții la gestiunea optimă a energiei electrice într-un imobil cu surse regenerabile de energie

Examen 1: Energetica cladirilor

Examen 2: Surse regenerabile de energie


COLLAGUAZO GALEANO GERARDO ISAIAS

Tema: Contributii la conversia biomasei in energie utilizand procesebio-chimice./ Contributions to the conversion of biomass energy in using biochemical processes.

Examen 1: Valorificarea energetic a biomasei

Examen 2: Instalatii de producere a biogazului

Raport cercetare 1: Deseuri-Biogaz-Energie

Raport cercetare 2: Modelarea matematica pentru estimarea potentialului de biogaz in depozitele de deseuri

Raport cercetare 3: Instalatii de producere de biogaz

Raport cercetare 4: Recuperarea si valorificarea energetica a biogazului din depozitul de deseuri Eco-Bihor Oradea

Raport cercetare 5: Productia  de biogaz in instalatia experimentala


Conducator: CORNELIU BALAN

MIŞCĂ  N.  LAURA  FLORENTINA (BOANŢĂ)

Tema: Proceduri de caracterizare reologica a campurilor macromoleculari

Examen 1: Reologie – reometrie

Examen 2: Sisteme de achizitie date

Raport cercetare 1: Caracteristicile fluidelor viscoelastice in miscari oscilatorii

Raport cercetare 2: Caracterizarea fizico-chim a poli-izobutilenei. Calibrarea prin analiza Fourier a coeficientilor reologici caracteristici ai raspunsului in timp ai functiei de iesire"stress", in regim oscilant


Conducator: MIRCEA EREMIA

DRĂGHICI  DANA LUIZA

Tema: Implicatiile concurentei pe piata de energie electrica asupra sistemelor energetice

Examen 1: Piata de energie electrica din Romania, metode si particularitati

Examen 2: Piata de energie electrica. Modele de piata existente la nivelul unora din SM

Raport cercetare 1: Piata de energie electrica, caracteristici, structura, mecanisme de formare a pretului

Raport cercetare 2: Aplicatii ale teoriei jocurilor la studiul interactiunilor strtegice intre agentii ce activeaza pe piata de energie electrica

Raport cercetare 3: Puterea de piata si strategii concurentiale pe piata de energie electrica


HORHOIANU ANDREI

Tema: Dezvoltarea unei microretele de tip smart grid intr-un parc industrial petrolier. Aspecte tehnice, economice si de mediu

Examen 1: Retele electrice inteligente

Examen 2: Auditul eletroenergetic al santierelor petroliere

Raport cercetare 1: Oportunitatea implementarii unei microretele de tip smart grid la nivelul unei platform petroliere

Raport cercetare 2: Expertizarea energetica a unui parc industrial petrolie. Solutii de optimizare

Raport cercetare 3: Managementul resurselor energetice intr-un  SMART GRID si conceptul VPP.

Raport cercetare 4: Contributia surselor de generare distribuita la exploatarea zacamintelor izolate. Implicatii tehnice si economice

Raport cercetare 5: Dispecerizarea inteligenta pe baza prognozarii productiei din surse regenerabile si a profilelor de consum


ŞTEFANA D. ANDREEA GEORGIANA

Tema: Integrarea automobilelor electrice in viitoarel retele inteligente de distributie: aspecte tehnice si economice

Examen 1: Automobilele hibride si electrice: cadrul actual

Examen 2: Metode de optimizare clasice si bazate pe calculul evolutiv

Raport cercetare 1: Stadiul actual al automobilelor electrice versus reteaua electrica

Raport cercetare 2: Reteaua electrica de distributie (RED) si automobilul electric AE)

Raport cercetare 3: Impactul incarcarii automobilelor electrice asupra nivelului de tensiune


ABDULRAZZAQ ALI ABDULWAHHAB  ABDULRAZZAQ

Tema: Imbunatatirea performantelor sistemelor electroenergetice utilizand dispozitive FACTS - Improvement of the power system performance by using FACTS devices

Examen 1: Low flow calculation of meshed network: Seidel Gauss

Examen 2: Low flow in power systems: Newton Raphson method

Raport cercetare 1: Load flow analysis for the Iraqi National supergrid network (400kV)

Raport cercetare 2: State of the art of FACTS devices

Raport cercetare 3: Evaluation of power system security

Raport cercetare 4: Optimal location and size of SVC for loss minimization and voltage security improvement

Raport cercetare 5: Placement of SVC and TCSC based on sensivities


AL-BAHRANI LAYTH TAWFEEQ ABD  ALI

Tema: Controlul circulatiei de putere reactiva in sistemele electroenergetice - Reactive power flow control in power systems

Examen 1: Low flow calculation of meshed network: Seidel Gauss

Examen 2: Low flow calculation of meshed network: Seidel Gauss

Raport cercetare 1: Load flow analysis for the Iraqi National supergrid network (400kV)

Raport cercetare 2: Reactive power optimisation based on particle swarm optimisation (PSO) Theory and application

Raport cercetare 3: Reactive power optimization based on genetic algorithm theory and application

Raport cercetare 4: New technic for reactive power optimisation based on random selection path. Theory and application

Raport cercetare 5: Optimal Power flow with different objective functions based on modern heuristic techniques


Conducator: NICOLAE GOLOVANOV

BEIU  CONSTANTIN

Tema: Influenţa câmpului electric şi magnetic asupra vieţii şi sănătăţii omului

Examen 1: Metode de lucru sub tensiune. Operatii de mentenanta si intretinere. Tipuri noi de linii in curent alt si curent continuu

Examen 2: Ecuatiile campului electromagnetic. Rezolvarea ecuatiilor cu derivate partiale

Raport cercetare 1: Efectele campului electric si magnetic asupra organismelor vii

Raport cercetare 2: Campul electric si magnetic indus in corpul omului utilizand metoda diferentelor finite

Raport cercetare 3: Metode de lucru sub tensiune pe linii electrice aeriene

Raport cercetare 4: Metode de limitare a expunerii la campuri electromagnetice. Ecranarea campului magnetic


ENE GH. SIMONA LAVINIA (MIHĂESCU)

Tema: Contributii la monitorizarea indicatorilor de calitate a energiei electrice in retelele electrice de distributie. Calculul daunelor determinate de goluri si intreruperi de tensiune la utilizator

Examen 1: Calitatea energiei electrice

Examen 2: Sisteme distribuite de producer a energiei electrice

Raport cercetare 1: Perturbatii electromagnetice si efecte asupra utilizatorilor finali


MIHĂESCU N. AUREL MARIUS

Tema: Conditii  de calitate a energiei electrice privind racordarea surselor de energie regenerabila la RED

Examen 1: Calitatea energiei electrice

Examen 2: Filtre active si pasive

Raport cercetare 1: Surse de energie regenerabila. Aspecte tehnice


MITULEŢ  O. LUCIA-ANDREEA

Tema: Functionarea interconectata a unei microretele cu SEN

Examen 1: Surse regenerabile de energie

Examen 2: Calitatea energiei electrice

Raport cercetare 1: Incadrarea temei de cercetare in context actual

Raport cercetare 2: Estimarea probabilitatii energiei electrice produse prin utilizarea Distributiei Weibull

Raport cercetare 3: Modelarea si simularea unei micro-retele de mici dimensiuni cu programul Lab VIEW

Raport cercetare 4: Realizarea unui sistem de management energetic (EMS) destinat functionarii insularizate sau interconectate a unei microretele cu SEN

Raport cercetare 5: Analiza tehnico economica a unei microretele pentru amplasamentul considerat


SAVA  I. GABRIELA  NICOLETA

Tema: Solutii moderne de evacuare a puterii din parcurile eoliene

Examen 1: Mentenanta instalatiilor electrice

Examen 2: Calculul curentilor de scurtcircuit

Raport cercetare 1: Tendinte in dezvoltarea centralelor electrice eoliene si statiilor electrice offshore

Raport cercetare 2: Scheme de protectie crowbar ptr grupuri eoliene cu generator asincron cu dubla alimentare

Raport cercetare 3: Conectarea la retea a parcurilor eoliene si toleranta acestora la defect

Raport cercetare 4: Sistem de control propus pentru protectia crowbar si mentinerea constanta a nivelului de tensiune pentru generatorul cu dubla alimentare pe perioada producerii unui gol de tensiune

Raport cercetare 5: Analiza economica si financiara a centralelor eletrice eoliene onshore si offshore


STĂNESCU  ŞT. MIHAI CRISTIAN

Tema: Realizarea disceperului electro-energetic zonal pentru surse distribuite în microhidrocentrale

Examen 1: Comunicatii in sisteme electroenergetice

Examen 2: Utilizarea PLC-urilor pentru controlul si protectia grupurilor generatoare

Raport cercetare 1: Comunicatii in sisteme electroenergetice Utilizarea HMI-urilor  perntru contr. grup. gen.  asincrone


TRANDAFIR  C.M. DOINA MIRELA  (DUŢOIU)

Tema: Preţuri nodale şi sisteme de compensare între operatorii de transport şi de sistem

Examen 1: Piata de capacitati

Examen 2: Piata unica de energie electrica


Conducator: GHEORGHE LAZAROIU

DRĂGHICI  AL. DANIELA (HOARĂ)

Tema: Alimentari cu energie a consumatorilor urbani

Examen 1: Tehnologii de ardere a combustibililor

Examen 2: Tratarea apei in central si retele termice

Raport cercetare 1: Stadiul si perspectivele arderii combustibililor in strat fluidizat. Aspecte teoretice pt modelarea proceselor de ardere

Raport cercetare 2: Aspecte privind dimensionarea focarelor cazanelor de abur cu ardere in strat fluidizat la utilizarea diferitelor tipuri de combustibili solizi

Raport cercetare 3: Aspecte privind modelarea stratului fluidizat

Raport cercetare 4: Dimensionarea distributorilor de gaz utilizati la cazanele cu tehnologie de ardere in strat fluidizat

Raport cercetare 5: Studiul fenomenului de fluidizare a particulelor solide la viteza ridicata si tranzitia intre principalele regimuri de fluidizare la cazanele energetice


LAURENŢU ROMINA ANDREEA

Tema: Piata de energie-echilibrare

Examen 1: Modelarea matematica a surselor de energie

Examen 2: Piata de energie –modele matematice

Raport cercetare 1: Stadiul actual la nivelul UE privind piata de echilibrare a energiei

Raport cercetare 2: Partea responsabila cu echilibrarea. Studiu de caz


MARUNTALU GH. OLIVER

Tema: Modelare si simulare dispersie noxe

Examen 1: Solutii de depoluare a aerului

Examen 2: Modelarea dispersiei poluantilor gazosi

Raport cercetare 1: Poluantii aerului

Raport cercetare 2: Modele matematice pentru transportul aerosolilor

Raport cercetare 3: Indicatori de calitate a aerului

Raport cercetare 4: Simularea dispersiei emisiilor poluante evacuate la cosul unei centrale electrice de termoficare

Raport cercetare 5: Cercetari experimentale privind dispersia poluantilor


RĂDULESCU MARIA FLORINA

Tema: Piata de energie-tranzactionare

Examen 1: Modelarea matematica a surselor de energie

Examen 2: Piata de energie –modele matematice

Raport cercetare 1: Stadiul actual la nivelul UE privind piata de tranzitinare a energiei studiu comparativ al pietei de tranzactionare a energiei electrice in tarile europene

Raport cercetare 2: Studiu comparativ al pietei de tranzactionare a energiei electrice in tarile europene


ŞERBĂNESCU  A.  NICU

Tema: Optimizari de procese energetice pe o platforma marina

Examen 1: Procese energetic de pompare

Examen 2: Impactul produselor petroliere asupra mediului

Raport cercetare 1: Stadiul actual al utilizarii platformelor marine

Raport cercetare 2: Influenta deversarilor de petrol asupra mediului acvatic

Raport cercetare 3: Elementele componente ale tipurilor de platforme petroliere

Raport cercetare 4: Procese energetice in pompe si tipologii de pompe pentru produse petroliere

Raport cercetare 5: Optimizarea proceselor de pompare la instalatiile petroliere


TOMA S. GABRIEL NICUSOR

Tema: Optimizari in CTE

Examen 1: Analiza comparative a ciclurilor termice

Examen 2: Modelarea matematica a ciclurilor termice

Raport cercetare 1: Stadiul actual al modelarii ciclurilor cu abur


UDREA  OANA

Tema: Surse regenerabile de energie  - centrale eoliene

Examen 1: Modelarea matematica a surselor de energie

Examen 2: Central eoliene

Raport cercetare 1: Stadiul actual la nivelul UE privind utilizarea SRE

Raport cercetare 2: Consideratii  privind integrarea centralelor eoliene

Raport cercetare 3: Analiza regimurilor actuale de functionare a SEN

Raport cercetare 4: Transportul energiei la tensiune continua (HVDC)

Raport cercetare 5: Contributii la modelarea si diminuarea impactului asupra mediului a centralelor eoliene offshore


UNGUREANU  STELUŢA GABRIELA

Tema: Optimizari in transportul  energiei electrice

Examen 1: Modelarea matematica a surselor de energie

Examen 2: Solutii de transport al energiei

Raport cercetare 1: Consumul propriu tehnologic

Raport cercetare 2: Procesul de tranzactionare si operare pe piata de echilibrare

Raport cercetare 3: Reglaj secundar, preturi piata de echilibrare. Analize rezultate

Raport cercetare 4: Reglaj secundar. Distributia benzii de reglaj secundar intre grupuri calificate temporar si grupuri calificate definitive. Analiza rezultate

Raport cercetare 5: Contributii la stabilirea costurilor reglajului secundar in sistemul electroenergetic


Conducator: VALERIU PANAITESCU

AIOANEI C. ADRIANA (CUCU)

Tema: Efectul campurilor electrice si magnetice asupra sanatatii

Examen 1: Metode de evaluare a impactului

Examen 2: Evaluarea riscului de accidente

Raport cercetare 1: Managementul securitatii si sanatatii ocupationale , prin prisma efectelor distructive ale impactului unor agenti economici

Raport cercetare 2: Impactul energiei conventionale si/sau neconventionale asupra sanatatii si securitatii omului si a mediului

Raport cercetare 3: Caracteristici speciale ale evaluarii riscurilor de accidente in munca si imbolnaviri profesionale pentru activitati de instalare a echipamentelor electrice

Raport cercetare 4: Identificarea unor noi situatii de risc in securitatea si sanatatea in munca , specifice unitatilor de producere a energiei electrice in amenajari de microhidrocentrale

Raport cercetare 5: Contributii la identificarea riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale in cazul locurilor de munca speciale in inginerie energetica


BALAUNTESCU IULIAN

Tema: Cercetari privind corelatia nivel de hidratii-regim de functionare la turbine hidraulice

Examen 1: Mecanica fuidelor

Examen 2: Turbine hidraulice

Raport cercetare 1: Masurarea vibratiilor

Raport cercetare 2: Vibratii la turbine hidraulice

Raport cercetare 3: Pulsatii si vibratii induse de curgere la turbine. Efecte si masuri de reducere a perturbatiilor

Raport cercetare 4: Metode de analiza a vibratiilor si pulsatiilor de presiune la hidroagregate


VOINEA ANDREI LUCIAN

Tema: Cercetari privind cavitatia la armaturi

Examen 1: Mecanica fluidelor

Examen 2: Curgeri bifazice

Raport cercetare 1: Coeficient de debit la orificii mici si mari

Raport cercetare 2: Coeficient de debit la orificii mici. Cercetari teoretice si experimentale

Raport cercetare 3: Orificii optime; studiu experimental pentru dimensionarea corespunzatoare a orificiilor

Raport cercetare 4: Captare ecologica , solutii pentru managementul raurilor. Utilizarea metodelor numerice pentru estimarea coeficientului de debit

Raport cercetare 5: Determinarea teoretica a coeficientului de debit al orificiilor mici


Conducator: ILIE PRISECARU

MITRIŢĂ I. ŞTEFAN  SORIN

Tema: Contributii la evaluarea comportarii canalelor de combustibil ale reactoarelor tip Candu 6.

Examen 1: Sisteme CNE CANDU 600

Examen 2: Comportarea in timp a tuburilor de presiune in cond de expl la CANDU 600


Conducator: NICOLAE VASILIU

BĂLĂŞOIU M. ŞTEFAN

Tema: Integrarea centralelor Hidroelectrice reversibile in piata de energie cu aplicatie la cascada Oltul inferior

Examen 1: Sisteme SCADA in CHE

Examen 2: Managementul cascadelor reversibile CHE

Raport cercetare 1: Contributia CHE la stabilitatea sistemelor energetic complexe


CERNEA  I. MIHAI-LIVIU

Tema: Managementul energetic al automobilelor hibride

Examen 1: Modelarea  si simularea sistemelor hidropneumatice ale autovehiculelor

Examen 2: Identificarea experimentale a dinamicii s.h.p. ale autovehiculelor

Raport cercetare 1: Problematica sistemelor hidraulice ale autovehiculelor


DAŞU  C.  DAN-CONSTANTIN

Tema: Managementul energetic al sistemelor autonome de producere si utilizare a energiei electrice

Examen 1: Sisteme SCADA pentru instalatii energetice

Examen 2: Sisteme autonome de producer a energiei electrice si termice

Raport cercetare 1: Problematica managementului sistemelor energetic insularizate

Raport cercetare 2: Sisteme SCADA pentru instalatii energetice