ADMITERE 2021

Pentru orice informatie despre admitere ne puteti contacta la adresa de email: admitere.energetica@upb.ro. sau la telefon: 021 40 29 446

OFERTA EDUCATIONALA

Domeniu
Inginerie energetica

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN SISTEM ONLINE

COMPONENTA COMISIEI DE ADMITERE:

Presedinte comisie

Prof. dr. ing. Constantin Bulac - Director Scoala Doctorala de Energetica

Membrii comisie

Prof. dr. ing. Lacramioara Diana Robescu - Decan Facultatea de Energetica

Prof. dr. ing. Horia Necula - Prorector UPB

Prof. dr. ing. George Cristian Lazaroiu

SESIUNEA IV: OCTOMBRIE 2021

1. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 04.10 - 29.10.2021 ora 8:00

Candidații depun online dosarul de înscriere folosind platforma https:admitere.pub.ro sectiunea Admitere Doctorat I+II+III+IV 2021, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) Cerere de înscriere

b) Fişă personală de înscriere

c) Curriculum vitae.

d) Lista de lucrări publicate.

e) Documente copii conform cu originalul (la semnarea contractului de studii doctorale vor aduce documentele în original):

 • diplome de absolvire (licenţă, masterat, lunga durata) - absolventii UPB 2021 nu o incarca in baza de date;
 • suplimente la diploma (licenţă, masterat) - absolventii UPB 2021 nu o incarca in baza de date;
 • diploma de bacalaureat - absolventii UPB 2021 nu o incarca in baza de date;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

f) Dovada privind plata taxei de înscriere care se poate achita și online

g) Copie buletin/carte de identitate.

h) Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON.

Taxa de înscriere se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Scoala Doctorala de Energetica la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:
 • Universitatea POLITEHNICA din București: IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270; CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR)
 sau
 • Universitatea POLITEHNICA din București: IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100; CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

 2. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ONLINE: 29.10.2021 ora 12:00

Proba de concurs pentru admiterea la doctorat constă din prezentarea online a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat. Va fi susținută on-line (Microsoft Teams). Probele on-line vor fi înregistrate.

Candidații se vor conecta pe baza invitației transmise de responsabilul IT. Aceste invitații vor fi transmise după încheierea perioadei de înscriere, cu cel puțin o zi înainte de ziua desfășurării probei de admitere.

Echipa Microsoft Teams folosita pentru admitere: 02-ENERG-ADMITERE DOCTORAT

Interviurile vor fi înregistrate individual, pentru fiecare candidat, de către persoana din comisia de evaluare desemnată în acest sens de responsabilul comisiei de evaluare. Interviurile se vor desfășura pe rând, cu câte un candidat, conform unei planificări ce va fi anunțate după finalizarea înscrierilor.

La începutul interviului, candidatul va fi identificat vizual de către membrii comisiei de evaluare, pe baza documentului de identitate prezentat de candidat la interviu. Tot atunci, se va reaminti candidatului faptul că a fost de acord, prin semnarea Fișei de înscriere, cu înregistrarea interviului și cu respectarea Codului de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din București"

Pe perioada interviului camerele video vor fi deschise, atât pentru candidat, cât și pentru membrii comisiei de evaluare.

Media generală de admitere este calculată astfel:

 1. Media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat este media aritmetică a notelor de la 1 la 10, acordate de membrii comisiei de concurs;
 2. Media generală de admitere se constituie ca medie aritmetică din media obținută la proba de concurs pentru admiterea la doctorat și media generală a anilor de studii, calculată prin luarea în considerare a anilor de studii de licență și masterat sau de lungă durată;
 3. Media generală de admitere trebuie să fie minim 8,00 (opt).

3. COMUNICAREA REZULTATELOR: 29 octombrie 2021 ora 13:00

REZULTATE CANDIDATI ADMISI - SESIUNEA  DOCTORAT I+II+III+IV 2021

 4. ÎNMATRICULAREA CANDIDATILOR: 29 octombrie 2021 ora 14:00

Înmatricularea candidaților declarați admiși se face online dupa afișarea electronica a rezultatului concursului.

Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și scoala doctorala la care acesta se înmatriculează, astfel:

 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:
 • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau
 • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

Dovada ca ati platit taxa de inmatriculare se trimite pe mail la adresa admitere.energetica@upb.ro.

REZULTATE CANDIDATI ADMISI - SESIUNEA  DOCTORAT 2021 I

REZULTATE CANDIDATI ADMISI - SESIUNEA  DOCTORAT 2021 II

REZULTATE CANDIDATI ADMISI - SESIUNEA  DOCTORAT 2021 III

CANDIDATI ADMISI SI INMATRICULATI - SESIUNEA DOCTORAT 2021 I

CANDIDATI ADMISI SI INMATRICULATI - SESIUNEA DOCTORAT 2021 II

CANDIDATI ADMISI SI INMATRICULATI - SESIUNEA  DOCTORAT 2021 III

CANDIDATI ADMISI SI INMATRICULATI - SESIUNEA  DOCTORAT 2021 IV

CANDIDATI ADMISI SI INMATRICULATI - DOCTORAT 2021 I+II+III 2021

CANDIDATI ADMISI SI INMATRICULATI - DOCTORAT 2021 I+II+III+IV 2021