Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 DREPTURILE SI INDATORIRILE CONDUCATORULUI DE DOCTORAT

Art. 32. 

Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale, precum şi persoanele care dobândesc acest drept potrivit acestei legi.

Art. 33.

(1) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să aibă un contract de muncă cu UPB şi să fie membri ale unei şcoli doctorale.

(2) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept.

Art. 34.

(1) Un conducător de doctorat din UPB poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi numai din UPB, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă.

(2) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din UPB şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate.

(3) În cazul doctoratului în cotutelă se defineşte un conducător de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activităţii de predare şi cercetare a acestuia.

Art. 35.

Conducătorului de doctorat are următoarele drepturi:

a) să participe la competiţii pentru granturi doctorale;

b) să solicite Şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;

c) să selecteze candidatul la doctorat şi să propună înmatricularea studentului-doctorand;

d) să îndrume şi să evalueze activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului-doctorand;

e) să decidă elementele de studiu din cadrul Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;

f) să folosească în activitatea doctorală, didactică sau de cercetare rezultatele obţinute de studentul-doctorand, sub coordonarea sa, în perioada studiilor doctorale;

g) să refuze îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa într-un conflict de interese;

h) să solicite consiliului Şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand în cazul în care activitatea acestuia este necorespunzătoare;

i) să propună comisia de doctorat.

Art. 36.

Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii:

a) să coordoneze activitatea studentului-doctorand pe întreaga perioadă de desfăşurare a studiilor doctorale, urmărind finalizarea la timp a etapelor de pregătire  a studentului-doctorand, în condiţiile de exigenţă ale UPB şi la standardele cerute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU);

b) să propună temele de cercetare;

c) să asigure participarea studentului-doctorand la Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui Program care trebuie urmate de către studentul-doctorand;

d) în cadrul Programului de cercetare ştiinţifică, să asigure participarea studentului-doctorand în unul sau mai multe proiecte ştiinţifice;

e) să organizeze şi să monitorizeze stagiile studentului-doctorand de pregătire în străinătate şi să avizeze rapoartele de stagiu ala acestuia;

f) să urmărească participarea studentului-doctorand, pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat, la conferinţe internaţionale de prestigiu de specialitate, workshop-uri, seminarii sau cursuri;

g) să coordoneze elaborarea de către studentul-doctorand a lucrărilor ştiinţifice menţionate în prezentul Regulament;

h) să analizeze Teza de doctorat şi să întocmească un raport de evaluare;

i) pentru studenţii-doctoranzi beneficiari ai burselor din fonduri structurale europene (sumele alocate din proiectele POSDRU) - să raporteze „Centrului de elaborare şi management al proiectelor de dezvoltare instituţională”, din cadrul UPB, toate activităţile studentului-doctorand, astfel încât să se poată completa, în timp real, baza de date aferentă stagiului şi pregătirii Tezei de doctorat şi să se poată lua măsurile necesare în cazul în care studentul-doctorand nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din UPB, în prezentul Contract de studii universitare de doctorat şi în Contractul de bursă doctorală;

j) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi.