Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 ASIGURAREA CALITATII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Art. 47

(1) Programele de studii universitare de doctorat sunt supuse periodic, la date stabilite de CSUD, unor procese de evaluare internă.

(2) Evaluarea internă a calităţii unui program de studii universitare de doctorat se face de către şcoala doctorală.

(3) Procedurile de evaluare internă a calităţii unui program de studii universitare de doctorat se elaborează de către CSUD. Acestea vor urmări:

a) misiunea şi obiectivele programului de studii universitare de doctorat;

b) conţinutul şi curriculumul programului de studii universitare de doctorat;

c) rezultatele cercetării întreprinse de studenţii-doctoranzi şi conducătorii lor de doctorat, materializate prin publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice;

d) prezentarea pe Internet a rezultatelor activităţii de cercetare a studenţilor-doctoranzi;

e) relaţiile de cooperare cu alte instituţii;

f) cerinţe specifice ale diferitelor modalităţi de predare şi forme de desfăşurare;

g) existenţa mijloacelor de documentare, învăţare şi cercetare, precum şi a logisticii de care beneficiază studenţii-doctoranzi;

h) personalul implicat în derularea programului de studii universitare de doctorat;

i) modalităţile de evaluare a cunoştinţelor şi de testare a abilităţilor studenţilor-doctoranzi, precum şi urmărirea progresului pe parcursul pregătirii;

j) gradul de implicare a studenţilor-doctoranzi în asigurarea calităţii programului de studii universitare de doctorat;

k) existenţa unui cod etic cu prevederi clare privind definiţia şi sancţionarea diferitelor fraude academice şi profesionale, inclusiv a plagiatului;

l) îndeplinirea cerinţelor specifice indicatorilor de evaluare externă a programelor de studii universitare de doctorat.

(4) Procedurile de evaluare internă a calităţii unui program de studii universitare de doctorat se vor baza pe mai multe surse de informaţii, inclusiv evaluarea din partea studenţilor-doctoranzi, obţinută prin chestionare anonime, supuse confidenţialităţii informaţiilor oferite şi prelucrate statistic.

Art. 48

(1) Fiecare şcoală doctorală este supusă unei evaluări externe la intervale de 5 ani.

(2) Evaluarea externă a programelor de studii universitare de doctorat se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate. Ea se realizează pe baza unui sistem de criterii şi a unei metodologii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 49

(1) Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi este orientată predominant către rezultatele activităţii de cercetare. Sunt avute în vedere rezultate - cum sunt publicaţii, participarea la conferinţe, brevete şi patente - precum şi calitatea acestora, estimată prin integrarea publicaţiilor în fluxul internaţional, citări, premii etc.

(2) Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi urmăreşte explicit toate competenţele pe care doctorandul trebuie să le dezvolte în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform Calificării de nivel 8 din Cadrul European al Calificărilor şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

(3) Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi se efectuează periodic, pe baza hotărârii consiliului şcolii doctorale, de către comisii de evaluatori aprobate de consiliul şcolii doctorale.

(4) Procedurile şi criteriile de evaluare sunt stabilite de consiliul şcolii doctorale şi trebuie să permită:

a) măsurarea corectă a performanţelor studenţilor-doctoranzi, reflectând inclusiv diferenţele de performanţă între aceştia;

b) analiza progresului studenţilor-doctoranzi în dobândirea cunoaşterii şi a deprinderilor asociate cu calificarea profesională vizată;

c) verificarea administrativă şi academică pentru a asigura corectitudinea procedurilor;

d) transparenţa şi informarea cu privire la criteriile de apreciere a studenţilor-doctoranzi;

e) informarea studenţilor-doctoranzi despre strategia evaluării, metodele, criteriile evaluării şi performanţele aşteptate.

(5) Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare reprezintă un criteriu explicit de evaluare continuă şi finală a activităţii studentului-doctorand.

(6) Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi se va face cu asigurarea unei maxime transparenţe, aducându-se la cunoştinţa studenţilor-doctoranzi, de către evaluatori, calificativele acordate.

Art. 50

(1) Şcolile doctorale evaluează periodic, la intervale de 5 ani, activitatea conducătorilor de doctorat titulari, pe baza unor proceduri elaborate de CSUD ce au ca temei autoevaluarea şi evaluarea colegială internă şi externă.

(2) Această evaluare internă a conducătorilor de doctorat titulari va ţine cont în special de calitatea rezultatelor obţinute de aceştia în cercetare şi în conducerea studenţilor-doctoranzi, precum:

a) rezultatele cercetării ştiinţifice a conducătorului de doctorat (publicaţii, brevete şi alte modalităţi de valorificare a activităţii proprii de cercetare);

b) rezultatele cercetării ştiinţifice a studenţilor-doctoranzi conduşi de acest conducător de doctorat (publicaţii, brevete şi alte modalităţi de valorificare a activităţii de cercetare a studenţilor-doctoranzi);

c) alţi indicatori ai activităţii ştiinţifice a conducătorului de doctorat (participarea în proiecte de cercetare, participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, apartenenţa la organizaţii profesionale);

d) alţi indicatori ai activităţii ştiinţifice a studenţilor-doctoranzi conduşi de acest conducător de doctorat (participarea în proiecte de cercetare, participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, apartenenţa la organizaţii profesionale).

(3) O dată la 5 ani, conducătorii de doctorat sunt supuşi unei evaluări externe pe baza unor proceduri stabilite, la propunerea CNATDCU, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Rezultatele acestei evaluări sunt publice.

În urma evaluărilor interne sau externe, şcoala doctorală poate decide prelungirea sau retragerea dreptului unui conducător de doctorat de a conduce doctorate în cadrul unui program de studii universitare de doctorat al şcolii doctorale, potrivit regulamentului şcolii doctorale.

- SUS -