Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 DREPTURILE SI INDATORIRILE STUDENTULUI-DOCTORAND

Art. 29. 

Studentul-doctorand are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de gratuitatea învăţământului pentru numărul de locuri finanţate de la buget şi pe durata studiilor universitare de doctorat prevăzută de lege;

b) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a comisiei de îndrumare;

c) să opteze în mod independent pentru parcurgerea unor cursuri din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispoziţie de Şcoala doctorală proprie sau de către alte Şcoli doctorale;

d) să folosească spaţiile Universităţii (săli de cursuri, laboratoare, săli de proiect şi seminar, săli de lectură, biblioteci, baze sportive) şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de Universitate;

e) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales Teza de doctorat şi să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;

f) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de UPB;

g) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul UPB atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;

h) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul UPB sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu UPB;

i) să fie reprezentat în forurile decizionale ale Şcolii doctorale, potrivit prevederilor legale şi ale prezentului Regulament;

j) să fie membri în asociaţii profesionale care să-i reprezinte şi să le susţină drepturile în mediul universitar şi să solicite recunoaşterea acestor drepturi de către Universitate, în măsura în care aceste asociaţii nu încalcă prevederile regulamentelor UPB;

k) să obţină burse în conformitate cu prevederile legale şi ale Senatului UPB;

Art. 30

Studentul-doctorand are următoarele obligaţii în timpul desfăşurării ciclului studiilor universitare de doctorat:

a) să respecte prezentul Regulament aprobat de UPB şi să îndeplinească integral activităţile universitare sau de cercetare stabilite de conducătorul Tezei de doctorat, conform prevederilor legale şi ale reglementărilor impuse de UPB, inclusiv cele prevăzute în Contractul de bursa doctorală, dacă există;

b) în cazul doctoratului cu taxă, să achite la începutul anului universitar taxa aferentă unui an de studii (stabilită de Senatul UPB);

c) să participe la cursuri stabilite de către conducătorul de doctorat, programate în cadrul Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, puse la dispoziţie de Şcoala doctorală proprie sau de către alte Şcoli doctorale;

d) să finalizeze Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cu o Evaluare, conform celor prevăzute în prezentul Regulament;

e) să participe în cadrul Programului de cercetare ştiinţifică în unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat;

f) să întocmească şi să susţină Rapoartele de activitate din cadrul Programului individual de cercetare ştiinţifică;

g) să elaboreze, pe perioada de desfăşurare a studiilor doctorale, sub coordonarea conducătorului de doctorat, lucrările ştiinţifice menţionate în prezentul Regulament;

h) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;

i) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării;

j) să întocmească şi să susţină public Teza de doctorat în conformitate cu prevederile legale şi în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament;

k) să manifeste respect faţă de membrii comunităţii universitare, să aibă o comportare civilizată, să respecte normele de convieţuire în comun ale colectivităţii din care face parte;

l) să respecte standardele de calitate şi de etică profesională;

m) să răspundă în condiţiile legii în cazul unor fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare, al unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului.

Art. 31. 

(1) Studentul-doctorand poate obţine bursă de doctorat care se acordă prin concurs organizat de UPB.

(2) Bursa de doctorat se acordă din fonduri structurale europene (sumele alocate din proiectele Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU), de la bugetul de stat, din venituri proprii, donaţii sau sponsorizări.

(3) În conformitate cu legislaţia în vigoare, bursa de doctorat nu se impozitează.

(4) Studentul-doctorand bursier, exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în ciclul de studii universitare de doctorat, pierde în mod automat şi drepturile de bursă de studii, conform Contractului de studii, odată cu pierderea statutului de student-doctorand.

(5) Pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în specialitate şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(6) După susţinerea Tezei de doctorat, UPB eliberează o adeverinţă care atestă că perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat la forma de învăţământ de zi (cu frecvenţă) constituie vechime în muncă şi specialitate, recunoscută.